×
 

Två av AcadeMedias montessori-skolor på topp 5-lista

Två av AcadeMedias grundskolor kvalar in på topp 5-listan över skolor i Sverige med högst andel gymnasiebehöriga och högst meritvärden. Montessori Mondial Kungsholmen i Stockholm placerar sig på en andraplats och Montessori Mondial Lund på en fjärdeplats.

Eleverna på båda skolorna hade 100 procent behöriga elever till gymnasiet i våras.

– Det är ett jättefint kvitto på att skolorna lyckas bra med att ge alla elever goda förutsättningar att nå målen. Montessori Mondial har de senaste åren arbetat hårt med att utveckla undervisningen på alla skolor utifrån en modern montessoripedagogik, och det finns en tydlig röd tråd i verksamheten som borgar för goda resultat, säger Annika Rinman, skolchef för Montessori Mondials åtta grundskolor i Sverige.

Cecilia Rosenbaum, rektor på Montessori Mondial Kungsholmen, vet vilka faktorer som lagt grunden för de fina resultaten. Skolan har återkommande legat högt i Sverige när det gäller elevernas slutbetyg. 

–Vi har skickliga och engagerade medarbetare som hela tiden utvecklar undervisningen och skapar goda förutsättningar för elevernas lärande. Kombinerat med höga förväntningar, tydlig struktur och goda relationer formar vi ansvarstagande elever som känner att de blir sedda och tagna på allvar. Alla dessa delar är centrala i montessoripedagogiken, säger Cecilia Rosenbaum. 

“Vi tror att alla kan lyckas”

Margareta Eventhén har varit rektor på Montessori Mondial i Lund i tio år. Skolan har återkommande hög måluppfyllelse där samtliga elever når behörighet till gymnasiet. Hon lyfter bland annat fram vikten av att ha och kommunicera höga förväntningar. Struktur skapar kultur, därför är tydlighet viktigt för att hitta en bra balans mellan skolans uppdrag och elevernas behov.

– Vi överlåter aldrig ansvaret på någon annan. Skolans uppdrag är kompensatoriskt och vi tror, kort sagt, att alla kan lyckas. Vi har höga förväntningar på  både pedagogers och elevers insatser. När vi människor möts av förväntningar, så brukar vi "hoppa lite högre". Förväntan skapar utveckling och våra samlade resultat för skolåret 22/23 visar att vi lyckats, säger Margareta Eventhén.

God överensstämmelse mellan betyg och provresultat

Båda skolorna har  god överensstämmelse mellan de nationella proven och elevernas slutbetyg. Skolorna inom Montessori Mondial har kommit i gång med sambedömning av de nationella proven i enlighet med AcadeMedias riktlinjer.

Schemalagda möten och samtal mellan lärarna på de olika skolorna genererar positiva ringar, enligt Margareta Eventhén. I Lund rättar lärarna proven tillsammans med minst en annan ämneskollega.

­– Skolverkets modulutbildning och utbildningen i betyg och bedömning som AcadeMedia tagit fram i samarbete med Karlstad Universitetär viktiga kuggar i vårt gemensamma utvecklingshjul. 

– AcadeMedias kvalitetsmodell är bland de bästa arbetsmodeller jag arbetat med som rektor. Inget faller mellan stolarna och alla olika mätningar vi gör hänger ihop – från trygghetsenkät och prognoser till bedömningsstöd och kunskapsuppföljningar, säger Margaretha Eventhén.

Annika Rinman är stolt över resultaten på alla åtta skolor inom Montessori Mondial. 

– Självklart är det inte så att elevernas meritvärden är det enda måttet på hur bra en skola är, det finns många parametrar att ta hänsyn till. Men att få alla elever att nå gymnasiebehörighet och sin fulla potential är något som alla inom svensk grundskola kämpar med varje dag, så visst finns det all anledning för våra medarbetare att sträcka lite extra på sig, säger Annika Rinman.

Se de publicerade kvalitetsrapporterna för skolorna inom Montessori Mondial för vidare läsning om skolornas arbete med kvalitet och skolutveckling: https://montessorimondial.se/om/kvalitet/

Fakta – skolor med högst genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 vårterminen 2023

1. Fredrikshovs slottsskola, Stockholm

2. Montessori Mondial Kungsholmen, Stockholm

3. Musikskolan Lilla Akademien, Stockholm

4. Montessori Monidal Lund

5. Campus Manilla, Stockholm

6. Äppelviksskolan, Bromma

7. Enskilda Gymnasiet, Stockholm

8. Stiftelsen MBSL, Lund

9. Jensen grundskola Göteborg

10. Franska skolan, Stockholm

Källa: Skolverket 2022/23

Fakta: Montessori Mondial

Montessori Monidal består av åtta grundskolorskolor och två förskolor som finns i Kungsholmen, Kista, Nacka och Mälarhöjden i Stockholm samt Kristianstad, Linköping, Lund och Malmö. Med beprövad montessoripedagogik och moderna metoder strävar skolorna efter att eleverna når sina mål samtidigt som de lär sig upptäcka kraften i att lära. 

Du kanske också är intresserad av