×
 

Träffa oss på bok- och biblioteksmässan! 

Den 28 september startar Bok- och biblioteksmässan i Göteborg och AcadeMedia kommer att vara på plats för att delta i panelsamtal om frågor som är viktiga för svensk skola och förskola.

–Det är ett bra forum för att mötas och diskutera viktiga och aktuella frågor med andra som också brinner för att utveckla förskolan och skolan i Sverige. Jag tycker att det känns viktigare än någonsin med tanke på allt som sker i vår omvärld och som på olika sätt påverkar hela utbildningssektorn, säger Lisa Oldmark, HR-direktör på AcadeMedia. 

Medarbetare från AcadeMedia deltar i fem olika programpunkter. De handlar om digitalisering, AI och VR i skolan, om språkutveckling i förskolan och om hur förskolor och skolor kan vara attraktiva arbetsplatser i framtiden. 

Viktiga frågor som kräver samarbete, menar Lisa Oldmark. 

–Ingen enskild aktör kan ensam lösa de utmaningar som skolan står inför. Vi behöver hitta en gemensam riktning när det kommer till AI, att tidigt motverka utanförskap och att säkerställa att vi utbildar riktigt skickliga lärare för framtiden. Jag ser fram emot att få delta i och lyssna till konstruktiva samtal om dessa frågor på Bokmässan, säger Lisa Oldmark. 

AcadeMedia kommer även att ha en egen monter på mässan som är bemannad under torsdagen, fredagen och delar av lördagen. Även i montern kommer det att finnas ett antal programpunkter. 

–Vi vill skapa en plats för djupare samtal, både kring det vi är med och samtalar om på de olika scenerna och kring andra ämnen som är viktiga för förskolan och skolan. Så om man lyssnar och vill veta mer, eller har egna inspel, så är man varmt välkommen att sitta ner hos oss, säger Lisa Oldmark. 

Här deltar AcadeMedia