×
 

Täta uppföljningar och goda relationer gör att fler når examen     

På EC Utbildning har medarbetarna stenkoll på hur de studerande ligger till, och den som halkar efter i studierna erbjuds direkt ett individanpassat stöd. Täta avstämningar och noggranna uppföljningar av de studerandes kunskaper har gett tydliga resultat.

De tre senaste åren har andelen som når en examen ökat med sju procentenheter. 

-Examensgraden är ett av våra viktigaste mått på hur väl vi lyckas med vårt uppdrag. De senaste åren har vi etablerat tydliga strukturer för våra proaktiva uppföljningar och våra medarbetare tar ett stort ansvar för att alla studerande ska få det stöd de behöver. Hos oss ska ingen falla mellan stolarna, säger Carina Wehlin, kvalitetsansvarig på EC Utbildning. 

En examen från en yrkeshögskoleutbildning (YH) är en bra språngbräda ut i arbetslivet. År efter år visar statistik att de allra flesta får jobb direkt - många inom yrken som matchar den utbildning de gått. Men en YH-utbildning är ofta krävande och det är inte alla som når en examen, men med rätt stöd i rätt tid ökar chanserna. 

De studerande involveras 

Åtgärder sätts till exempel in om en studerande inte lyckas uppfylla ett eller flera kursmål i samband med en examination.  

-Då involverar vi den studerande och gör upp en enskild studieplan tillsammans. Det handlar både om att erbjuda möjligheter till komplettering och att se över vilka ytterligare insatser som behövs, säger Madeleine Bronzelius, utbildningsledare på EC utbildning i Stockholm. 

Insatserna kan vara extra tid med en utbildare, hjälp med studieteknik eller annat som behövs. 

- De studerandes behov styr och nyckeln är att ha en tät dialog med dem, att visa att vi ser dem och att det finns hjälp att få. Vi lägger mycket krut på att skapa goda relationer och att motivera och entusiasmera de studerande, säger Madeleine Bronzelius. 

Täta avstämningar  

Vid avstämningarna används ett egenutvecklat webbverktyg där medarbetarna kan se övergripande statistik för utbildningarna och hur enskilda studerande ligger till. 

-Vi analyserar och diskuterar resultaten tillsammans. Har någon halkat efter? Finns det någon som riskerar att inte nå examen? Det är saker vi tittar på, och när vi har nuläget klart för oss kan vi planera för åtgärder så att de studerande får den undervisning och hjälp de behöver för att lyckas, säger Carina Wehlin. 

De täta avstämningarna skapar förutsättningar för kloka beslut i hela styrkedjan om till exempel resursfördelning. De skapar också ett tydligt uppdragsfokus inom hela EC Utbildning. 

-När jag som utbildningsledare möter en ny klass berättar jag att vi som jobbar här kommer att stötta dem hela vägen, för att de ska nå en examen och i slutänden en anställning inom utbildningens område. Jag är tydlig med att vi finns här och uppmanar alla att höra av sig direkt när de känner att de börjar halka efter, säger Madeleine Bronzelius. 

"Viktigt för oss att de lyckas”  

Den som läser en YH-utbildning har ett stort eget ansvar för sina studier, men inom EC Utbildning känner medarbetarna ett lika stort ansvar för hur väl de studerande lyckas. 

-Branschen förväntar sig att de som examineras från våra utbildningar har den kompetens som efterfrågas och vi förbereder de studerande för arbetslivet. Självklart vilar ett stort ansvar på de som väljer att läsa hos oss men de ska också känna att vi bryr oss. Genom att hela tiden ha koll på hur var och en ligger till skapar vi förutsättningar för fler att lyckas nå sin examen, säger Carina Wehlin. 

Den här artikeln finns också med i AcadeMedias kvalitetsrapport för 2020/21. Länk till rapporten.

Du kanske också är intresserad av