×
 

Sveriges första certifierade hotell- och turismutbildning 

Hotell- och turismprogrammet på Drottning Blankas gymnasium i Helsingborg är den första utbildningen att bli godkänd enligt besöksnäringens egen standard. Certifieringen är utfärdad av branschorganisationen Visita.
Maria Ekberg

– Det finns en ömsesidig vilja hos oss på skolan och våra samarbetspartners att göra en bra utbildning för eleverna. Certifieringen är en kvalitetsstämpel som innebär att vi blir ännu skarpare i vårt samarbete med branschen. Eleverna får en stabil grund inför arbetslivet och kan fortsätta att utvecklas och förhoppningsvis stanna länge inom besöksnäringen, säger Maria Ekberg. 

Undervisning i verkligheten

Enligt Maria Ekberg, programansvarig för skolans hotell- och turismprogram, har ”undervisning i verkligheten” alltid varit en självklar del av utbildningen. APL (arbetsplatsförlagt lärande), skarpa projekt, studiebesök och föreläsningar har gjorts i samarbete med hotell- och besöksnäringen i Helsingborg. 

– Jag ser certifieringen som ett kvitto på att det arbete vi gör på skolan verkligen ger de bästa möjliga förutsättningar för våra elever att möta branschens förväntningar, säger Mikael Fors, rektor på Drottning Blanka Södra Kyrkogatan i Helsingborg.

Besöksnäringen åter på banan efter pandemin

Pandemin har varit tuff för besöksnäringen men Drottning Blanka har trots restriktionerna lyckats säkerställa praktikplatser i lika stor utsträckning som vanligt. Nu ser man att efterfrågan på utbildad arbetskraft ökar. 

– Efter en lång pandemi ser vi ett tydligt uppsving för resor och möten. Behovet av utbildad arbetskraft står åter i centrum, vilket är positivt för branschen, vår region och för unga som vill arbeta inom besöksnäringen. Företag hör av sig, de erbjuder våra elever både helgjobb och sommarjobb redan under deras första utbildningsår, säger Maria Ekberg. 

Drottning Blanka samarbetar med majoriteten av hotellen i Helsingborg, bland annat så tar Elite Hotel Mollberg, Scandic Helsingborg Nord, The Vault, V Hotel och Clarion Grand Hotel emot skolans elever för APL. Helsingborg Arena är en annan viktig samarbetspartner där eleverna får erfarenhet av att arrangera större evenemang. 

Visitas motivering till certifieringen av skolan lyder:

“Genom ett välfungerande samarbete som bygger på engagemang, öppenhet och viljan att ständigt utvecklas visar Drottning Blanka S:a kyrkogatan, tillsammans med samarbetsföretagen inom besöksnäringen samt näringslivskontoret, att de uppfyller alla kvalitetskriterier för Visitas certifieringar av gymnasiala utbildningar. Tillsammans har dessa samarbetspartners tagit fram och implementerat gemensamt värdegrundsarbete samt processer som säkerställer en hög kvalitet på utbildningen, vilket garanterar att eleverna lär sig de aktuella yrkeskunskaper som branschen efterfrågar.“