×
 

Starkt uppdragsfokus lär barnen om hållbarhet   

Hur får man läroplanens innehåll att bli levande i förskolan? Vägen från fina formuleringar i ett dokument till ett lekande barns vardag kan tyckas lång. Men med ett starkt uppdragsfokus, i kombination med påhittighet och lekfullhet av engagerade pedagoger, blir den röda tråden tydlig.

-Att kunna levandegöra och omsätta det som står i läroplanen till praktisk handling är en av styrkorna inom Pysslingen Förskolor. Det är precis det som är professionalism i förskolan, säger Veronica Rörsgård, utbildningsdirektör på Pysslingen Förskolor. 

Ett starkt uppdragsfokus är även en av grundpelarna i AcadeMediamodellen, eftersom forskning visar att det är en framgångsfaktor för både förskolor och skolor. 

-Hela vårt kvalitets- och utvecklingsarbete bygger på att ge våra förskolor rätt förutsättningar för att alltid kunna ha uppdraget i fokus. Det är så vi ser till att varje barn får det som varje barn har rätt till, säger Veronica Rörsgård. 

Hållbarhet självklart på Lövhagens förskola 

Ett av målen i förskolans läroplan handlar om att ge barnen förutsättningar att utveckla ett växande intresse och ansvarstagande för hållbar utveckling. På Lövhagens förskola är detta en självklarhet - här lär sig barnen tidigt att ta hand om naturen och det är inte ovanligt att grönsakerna på lunchtallriken kommer direkt från de egna odlingslådorna. 

-Barnen involveras i hela kedjan, från det pilliga arbetet med att plantera fröer till att skörda och äta. Vår trädgård är en mötesplats för barn i olika åldrar där de får möjlighet att ta ansvar, utforska och vara nyfikna tillsammans, säger Viktoria Mullo, förskollärare. 

-Vi upplever också att barnen är mer benägna att testa nya smaker om de själva varit med och odlat, det är inte bara något som plötsligt dyker upp på deras tallrikar. Ju tidigare man lägger grunden hos barnen, desto mer medvetna blir de om vad de själva kan göra för att vårda naturen och sin omvärld, säger Frida Ekengren, förskollärare. 

Nyfikna och utforskande barn 

Ett starkt hållbarhetsfokus genomsyrar det mesta på Lövhagen. De egna odlingslådorna är bara ett av flera exempel på hur förskolan jobbar med hållbarhetsfrågor tillsammans med barnen. Det finns en stor medvetenhet kring vilka material som används och återvinningslekar, skördefester och skräpplockardagar är återkommande inslag. 

-Det finns ett stort engagemang för de här frågorna hos alla som jobbar på förskolan. Vi håller oss uppdaterade kring vad som händer i vår omvärld och vi diskuterar hur vi kan koppla aktuella ämnen till barnens vardag, säger Sara Åhsén förskollärare. 

Att förskolan har skogen inpå knuten innebär att naturen alltid är närvarande, vilket skapar förutsättningar för barnen att utforska tillsammans. I sina upptäckarböcker får barnen tips på vad de kan hålla utkik efter under de olika årstiderna. 

-Vi vill berika barnens upplevelse av naturen, säger Frida Ekengren. När barnen upptäcker saker väcks många frågor och tankar som vi kan jobba vidare med. Hur påverkar myror andra djur i skogen? Var tar djuren vägen när det blir vinter? Vi lyssnar in vad som fångar barnens intresse och agerar medforskare. 

Hållbart liv 

På förskolans gård finns även äppelträd, krusbär, vinbär och mycket annat som barnen lär sig att ta hand om. 

-Vi är mycket utomhus och då är det viktigt att det är en meningsfull tid för barnen. Vi följer naturens växlingar och låter barnen vara delaktiga i gården. När de får vara med och äta det vi odlar skapas en ökad förståelse för att vi kan påverka framtiden - om vi tar hand om våra bär nu blir de goda att äta senare, säger, Viktoria Mullo. 

Förståelse, engagemang och ansvar är ord som återkommer när medarbetarna beskriver sin förskola.  

-Genom att låta barnen ta plats så känner de att de räknas och att deras åsikter spelar roll. Hållbarhet handlar inte bara om miljön, det handlar också om att vårda relationer, hur vi är gentemot varandra. “Ett hållbart liv” är orden som vi brukar använda för att ringa in hur vi jobbar på Lövhagen, säger Sara Åhsén. 

Den här artikeln finns med i AcadeMedias kvalitetsrapport för 2020/21. Länk till rapporten.

Du kanske också är intresserad av