×
 

Stabil ekonomi ger utrymme att investera i svensk skola 

Idag offentliggjordes AcadeMedias ekonomiska resultat för 2021/22. Siffrorna visar att omsättningen ökade med 7,5 procent och att koncernens ekonomi fortsätter att vara stabil.

Precis som tidigare år gör AcadeMedia ett överskott, vilket är en förutsättning för framtida satsningar, inte minst i en tid där samhället i stort står inför stora ekonomiska utmaningar.

-Att vi har en stabil ekonomi är naturligtvis viktigt, vi är ett stort utbildningsföretag med många verksamheter. Merparten av överskottet använder vi som buffert för framtiden och till att investera i befintliga och nya verksamheter. En del av överskottet delar vi också ut till våra ägare som ränta på de pengar de gått in med i AcadeMedia. Vi vill ha professionella ägare som vill fortsätta att stötta oss i de investeringar vi gör, till exempel i våra viktiga yrkesutbildningar, säger Marcus Strömberg, VD på AcadeMedia. 

Styrelsen föreslår i år en utdelning på sammanlagt 185 miljoner kronor (1,75 kr per aktie) vilket är samma som förra året. Det formella beslutet om utdelning fattas av årsstämman senare i höst. 

Rekordstora investeringar 

Under förra året gjorde AcadeMedia rekordstora investeringar i svensk skola. Flera nya skolor har byggts och många har renoverats. Totalt handlar det om närmare två miljarder i investeringar och långsiktiga hyresåtaganden.  

-Vi är troligen den organisation i Sverige som investerar mest i svensk skola, säger Marcus Strömberg. 

-Våra två nya gymnasiecampus i Stockholm sticker naturligtvis ut med sina 4200 utbildningsplatser, men vi har även investerat stort på andra orter. Vi har bland annat helt nya grundskolor i Göteborg, Haninge och Örebro. Det känns väldigt bra att vi kan vara med och möta den efterfrågan som finns på fler skolplatser och vår ambition är att fortsätta att investera i svensk skola, säger han. 

Stort intresse 

Intresset för AcadeMedias verksamheter är stort och antalet barn och elever ökade under förra läsåret. Även inför den här höstterminen har många sökt AcadeMedias förskolor och skolor. 

-Det visar att våra verksamheter är omtyckta och det är givetvis ett resultat av att våra medarbetare gör ett fantastiskt jobb. Vi ges ett stort förtroende och det strävar vi varje dag efter att förvalta på bästa sätt, säger Marcus Strömberg. 

-Det visar också att hela debatten om friskolor, som blivit allt mer intensiv i valrörelsen, inte har så stor påverkan på människor när de väl ska välja skola, då är det helt andra faktorer som spelar in, säger Marcus Strömberg. 

Du kanske också är intresserad av