×
 

Sofia Larsen till Örebro universitet


– Jag har pendlat mellan Stockholm och min hemort Örebro under stora delar av mitt yrkesliv. Familjen har alltid stöttat mig, samtidigt vill jag vara mer närvarande hemma, säger hon.

Sofia Larsens engagemang i utbildningsfrågor är stort, och började för många år sedan. Hon satt i AcadeMedias styrelse i fyra år innan hon tog ett operativt ansvar som chef för för- och grundskolesegmentet. Dessförinnan satt hon i riksdagen och var ordförande i utbildningsutskottet.

– Jag har haft ett både viktigt och spännande uppdrag på AcadeMedia, jag har också haft förmånen att arbeta med människor som brinner för samma sak som jag gör, att genom utbildning ge våra barn och elever bästa möjliga förutsättningar i livet.

AcadeMedias VD Marcus Strömberg:

– Jag vill rikta ett stort tack till Sofia för det arbete hon gjort, och alla de människor hon inspirerat, under sina år på AcadeMedia. Örebro universitet får en stark kraft i henne, och jag önskar henne stort lycka till med sitt nya uppdrag.

Rekryteringen av en ersättare inleds omedelbart. Sofia Larsen fortsätter sitt uppdrag fram till sommaren.

För mer information, kontakta:
Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör, paula.hammerskog@academedia.se, 0733 34 87 50

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 12 500 medarbetare på våra drygt 550 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. 

Alla 140 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. 

Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget.