×
 

Sofia Larsen: Så får vi fler att välja en yrkesutbildning  

Rapport efter rapport kommer fram till samma slutsats – Sverige behöver fler yrkesutbildade i framtiden. Många yrkeskunskaper är hett eftertraktade på arbetsmarknaden och inom många branscher är konkurrensen om kompetens redan stenhård.
Bild på Sofia Larsen

Sofia Larsen, ordförande WorldSkills Sweden. Bild: Pressbild Svensk Handel

Andelen elever som väljer en yrkesutbildning på gymnasiet har samtidigt minskat kraftigt de senaste 15 åren, även om det nu finns tendenser till ett uppsving.   

Sofia Larsen är ordförande för World Skills Sweden, en samarbetsorganisation som arbetar för att på olika sätt lyfta betydelsen av yrkesutbildning och yrkeskunskaper.  

 Vad krävs för att få fler att välja en yrkesutbildning på gymnasiet? 
 
- Jag tror att det krävs ett långsiktigt arbete där man behöver adressera skolor, elever, föräldrar och politiker. Skolor bör stoltsera mer med de fantastiska elever och lärare som finns på yrkesutbildningarna och visa upp den kunskap man får med sig efter avslutad utbildning. Och inte minst, visa hur roligt det är med yrkesutbildningar, säger Sofia Larsen. 

-Vi som är föräldrar har ju ofta fått med oss att teoretiska utbildningar ger en bättre grund, vilket säkert färgar oss när vi rådgör tillsammans med våra barn. Men samhället och yrken har förändrats sedan vi utbildade oss, säger hon. 

Vilket ansvar har politiker? 

-Politiken måste inse att yrkesutbildningar är direkt nödvändiga för att Sverige ska klara sig framöver. Det innebär bland annat att praktiska utbildningar behöver få kosta för att ge rätt kunskaper. Att återinföra högskolebehörigheten för gymnasiets yrkesutbildningar var ett bra steg, det ger elever fler framtidsval.  

Hur ser du på framtiden - är du orolig för bristen på yrkesutbildade? 

-Givet att det är många yrken där vi redan nu börjar se brister så är det klart att jag blir orolig. Ser man på listor över bristyrken i Sverige så är det ju en stor andel som är frukten av att allt för få läser praktiska inriktningar på gymnasiet. Det får konsekvenser för såväl samhället som för individer eftersom vi behöver både praktiska som teoretiska arbeten för att få samhället att gå ihop. 

Vad gör ni på WorldSkills för att lyfta yrkesutbildningar?  

-WorldSkills Sweden har i uppdrag att arbeta med att höja attraktionskraft, status samt kvalitet för yrken och yrkesutbildningar. Det uppnås bland annat genom att vi anordnar och driver yrkestävlingar som Yrkes-SM. Vi ansvarar också för det svenska yrkeslandslaget när de deltar i Yrkes-EM och Yrkes-VM. Här får vi goda ambassadörer och möjlighet att visa upp vilka fantastiska yrken som finns för den som väljer en yrkesutbildning. 

-Vi driver också flera olika projekt som riktar sig till olika målgrupper. Ett exempel är Yrkeskampen som kan liknas vid en praktisk variant av ”Vi i femman”, där 16 000 elever i årskurs 8 deltog senast. Utöver detta tar vi också fram material och koncept som skolor kan använda i arbetet med att få fler att välja en yrkesutbildning. 

Vad har du får råd till en femtonåring som är osäker inför sitt gymnasieval? 

-Att välja något man tror passar en och som känns intressant. Då ökar chansen att man också klarar sin utbildning på ett bra sätt. Man ska inte basera sitt val på vad omgivningen tycker, man ska bilda sig en egen uppfattning. Ett råd är att besöka öppna hus på flera olika skolor. För den som väljer en yrkesutbildning är möjligheterna till en spännande karriär och en bra start i vuxenlivet goda, och om det skulle kännas fel längs vägen så finns alla möjligheter att byta inriktning och karriär senare. 

Fakta 

WorldSkills Sweden är ett samarbete mellan Svenskt Näringsliv, LO och staten (genom Skolverket, Utbildningsdepartementet och Myndigheten för yrkeshögskolan). Utöver dessa parter medverkar även branschorganisationer, yrkesnämnder, skolor och företag. 

Sofia Larsen är även VD för Svensk Handel och var tidigare segmentschef för för- och grundskola på AcadeMedia (2014–2017). 

Du kanske också är intresserad av