×
 

Snabbtester skapar trygghet i AcadeMedias verksamheter– Vi kan på detta sätt identifiera smittade men symtomfria personer så att de snabbare kan isolera sig hemma. De vi identifierat hittills har blivit lättade, vet de inte att de bär på smittan riskerar de att smitta andra, och det vill ju ingen, säger Paula Hammerskog, krisledare och ansvarig för coronafrågor inom AcadeMedia.

AcadeMedia har levererat cirka 10 000 snabbtester till knappt 40 skolor i hela Sverige. Dessa 40 skolor distribuerar i sin tur till övriga enheter i sitt närområde. Total omfattas mer än 180 000 barn, elever och vuxenstuderande samt över 10 000 pedagoger i hela Sverige av AcadeMedias satsning. Vid ett bekräftat coronafall på en enhet erbjuds elever över 15 år, samt medarbetare som varit i nära kontakt med den smittade snabbtester. För elever under 15 krävs vårdnadshavarens godkännande. Testet är ett så kallat självtest och görs av individen själv, för barn under 13 krävs dock att en vårdnadshavare är med och hjälper till. 

Snabbtesterna ersätter inte regionernas PCR-tester, de ska ses som ett komplement som kan erbjudas direkt. Alla som erbjuds testet uppmanas också boka tid för PCR-test via 1177.se. De som testar positivt i snabbtestet måste kontakta vårdcentralen, eftersom Covid-19 är en anmälningspliktig sjukdom.

På Drottning Blanka i Kristianstad har man använt snabbtesterna under några veckor. Rektor Marcus Trieb ser att möjligheten att testa minskar stressen både hos elever och medarbetare i samband med terminsslut. Det självklara syftet med testerna är att så många elever som möjligt ska kunna gå till skolan utan att behöva känna sig oroliga för att smittas, berättar han.

– Vi är en skola med 700 elever där många är inne varje dag. Ju större skola desto viktigare att snabbt stoppa eventuell smittspridning. För oss har det här ökat tryggheten och minskat stressen i samband med terminsavslutningen då många kan behöva komma in för att göra viktiga prov.

AcadeMedia erbjuder 100 förskolor, 73 grundskolor, 153 gymnasieskolor och enheter inom vuxenutbildningen som har närundervisning, samt medarbetare som arbetar på enheter som har distansundervisning möjligheten att göra snabbtester. Testerna får enbart användas när någon som varit på skolan/enheten har testats positivt för covid-19. Testet ska inte erbjudas personer som uppvisar lindriga symtom, dessa personer ska stanna hemma och boka tid för PCR-test genom 1177.se.