×
 

Skolstart: "Mycket på gång inom AcadeMedia"

Det är skolstartstider runtom i Sverige! Nyfikna sexåringar som ska börja i förskoleklass, pirriga tonåringar som ska lära känna nya kompisar på gymnasiet och småbarnsföräldrar som är med och skolar in de allra yngsta på förskolan. Samtidigt inleder många vuxna en ny bana i livet när de påbörjar en utbildning till sitt drömyrke.
I bildkollaget visas bild på fem vuxendeltagare som står och samtalar med varandra, en bild på ett barn med keps och ryggsäck med ryggen mot kameran med, en bild på en pedagog och ett barn som håller varandra i handen med ryggen mot kameran, tre unga tjejer som står lutade mot skåp i skolan och en bild på AcadeMedias VD Marcus Strömberg i grå kavaj.

–Det är en härlig tid på året med mycket förväntan och glädje i luften. Det är fint att se hur alla våra engagerade medarbetare planerar och förbereder för att ge alla barn, elever och deltagare en riktigt bra start på läsåret, säger Marcus Strömberg, VD på AcadeMedia. 

Precis som inför varje nytt läsår är det mycket som händer inom AcadeMedia. I tisdags (15/8) blev det offentligt att tio skolor i Nederländerna blir en del av AcadeMedia, vilket innebär att ungefär en fjärdedel av koncernens verksamhet nu finns utomlands. 

–Vi är idag ett internationellt utbildningsföretag som är verksamt i flera olika länder. Jag ser det som en styrka att vår kompetens och långa erfarenhet av att utbilda är eftertraktad, och genom att finnas i flera olika länder och utbildningssystem kan vi utvecklas ännu mer. Det finns mycket att lära av hur andra länder arbetar med utbildning, säger Marcus Strömberg.  

Tidiga insatser i grundskolan 

Även hemma i Sverige pågår många olika satsningar inom de olika utbildningsformerna. 

–I grundskolan ser vi fram emot att välkomna vår nya skola i Malmö in i Montessori Mondial-familjen. Att mindre skolor vill ta klivet in i vår utbildningsorganisation ser vi som ett gott kvitto och hos oss får de ett sammanhang och kraft att utveckla sin verksamhet, säger Marcus Strömberg. 

–Det ska också bli spännande att följa den stora satsning som görs när det kommer till tidiga insatser för läs- och skrivinlärning i de lägre årskurserna. Det är ett väldigt viktigt område där våra grundskolor nu växlar upp ytterligare, säger han. 

Nybyggen och nystarter på gymnasiet 

Som vanligt händer det mycket inom gymnasiet – flera skolor får i höst välkomna eleverna tillbaka till nya eller nyrenoverade lokaler. 

–Vi har investerat mycket i våra skollokaler de senaste åren och det fortsätter vi att göra. Inte minst har många av våra gymnasieskolor med yrkesutbildningar fått rejäla lyft. Sen ser jag också fram emot att Drottning Blanka startar en ny skola i Karlstad, säger Marcus Strömberg. 

–Satsningen på likvärdig bedömning och betygssättning fortsätter också. Det är ett arbete som vi intensifierat det senaste året och ett prioriterat område även framöver, säger han. 

Fokus på språk och matematik i förskolan 

Inom Pysslingen Förskolor kommer det nya läsåret att innebära stort fokus på att stärka arbetet med matematik och språkutveckling. 

–Språket är viktigt, inte minst för integrationen, och det måste börja redan i förskolan. Pysslingen gör nu flera insatser för att alla barn ska få ett större ordförråd, där målet är 8000 ord innan de lämnar förskolan, säger Marcus Strömberg. 

–Förskolorna kommer också att stärka utbytet med våra förskolor i Norge och Tyskland, bland annat genom att ge rektorer möjlighet till ”jobbskuggning”. Det är både ett sätt att bidra med den kunskap vi har inom svensk förskola, och ett sätt att lära och inspireras av andra, säger han. 

Yrkeshögskolan utvecklas snabbt 

För AcadeMedias vuxenutbildning väntar en händelserik höst. Inte minst inom yrkeshögskolan som slår alla tiders rekord i antal deltagare. Behovet av mer utbildad arbetskraft är stort, både inom den gröna näringen och inom mer högteknologiska områden.  

Det kommande året startar AcadeMedia därför flera nya yrkeshögskoleutbildningar, till exempel vindkraftstekniker som KYH kommer att erbjuda i Gävle, Malmö, Norrtälje, Östersund och på Gotland. 

Spelutbildningar är också ett växande område, inte minst internationellt. I höst startar Futuregames i Warszawa och välkomnar framtida spelutvecklare från jordens alla hörn. 

–Det sker en otrolig utveckling inom yrkeshögskolan som är så viktig, inte minst för oss här i Sverige. Det finns ett nästan outtömligt behov av fler yrkesutbildade inom en mängd olika branscher och det finns ingen annan aktör som tar ett lika stort ansvar för dessa utbildningar, och har lika gedigen kompetens, som vi inom AcadeMedia. Det känns också väldigt roligt att vi får vara med och utbilda eftertraktad yrkeskompetens utanför Sveriges gränser, säger Marcus Strömberg.