×
 

Ska S gå till val på att lägga ned tusentals skolor?

Debattartikeln är publicerad på Dagens Samhälle den 11 april som en replik på en debattartikel den 6 april 2017.

Reepaluutredningen har kritiserats av en rad myndigheter, andra remissinstanser samt forskare. Konsekvenserna av förslaget skulle bli en nedläggning av såväl företags som ideella organisationers verksamhet i välfärden.
Porträttbild av Paula Hammerskog och Marcus Strömberg bredvid varandra

Förslaget bortser helt ifrån svenska folkets brett uppbackade önskemål att kunna välja mellan privata och offentliga alternativ. Det bortser också från välfärdens behov av resurser och innovationer för att klara välfärdens framtida utmaningar. Förslaget ignorerar kvalitetsaspekten helt – det ska inte ha någon betydelse att verksamheterna får toppbetyg av myndigheter, medarbetare, användare och anhöriga.

Ett antal S-kongressombud uppmanade i Dagens Samhälle 6/4 det socialdemokratiska partiet att anta Reepalu-utredningens inriktning och sluta upp bakom idén att ta bort alla företag inom såväl skola, vård och omsorg. Vi kan inte låta bli att fundera över om undertecknarna har funderat över mötet med väljarna i den frågan.

En opinionsundersökning från Ipsos gjord i februari i år visar att så få som sex procent av befolkningen tycker att nedläggning av friskolor vore rätt väg att gå för att den svenska skolan ska utvecklas åt rätt håll. Vi vet naturligtvis att det finns andra undersökningar som visar att många svenskar vill begränsa vinstutdelningar i välfärden.

Haken är bara att Reepalus förslag inte handlar om vinstutdelningar utan om att fristående verksamheter inte får ha några marginaler alls. Det är omöjligt för ett företag, eller en ideell organisation att arbeta utan marginaler. Minsta problem skulle riskera hela verksamheten. Att kunna spara pengar, för att använda som buffert om problem uppstår, är en förutsättning för all långsiktig verksamhet. Det omöjliggörs om Reepalus förslag går igenom.

Vi är många företag inom välfärdsområdet som inte delat ut en enda vinstkrona utan låter alla pengar stanna i företaget. Vi använder pengarna som buffert och till utveckling. Det borde rimligen alla som värnar välfärden tycka är bra. Men när regeringens utredare efter två års utredande inser att det också innebär att enda sättet att komma åt oss är att tvinga oss att inte ha några ekonomiska marginaler överhuvudtaget, då har man hamnat långt ifrån vad den allmänna opinionen handlar om.

Vi undrar en del över vad kongressombuden ska säga till de 340 000 barnen och deras familjer som går i fristående skolor? Och de väl över 100 000 som står i kö och vill ha en plats i en populär skola?

I våra ögon behöver välfärden mer resurser, inte mindre. Fler personer som har drivkraft och motiv att utvidga verksamheter som fungerar bra – och där ekonomiska överskott är ett uppriktigt kvitto på det.

Vi är med som utställare på S-kongressen i Göteborg. Det vore trevligt om ni ville komma förbi vår monter så kan vi resonera om frågan. Vi tror nämligen att alla goda krafter behövs inom välfärden.

Marcus Strömberg
VD AcadeMedia


Paula Hammerskog
Kommunikationsdirektör AcadeMedia