×
 

Seminarium: Förtjänar det svenska betygssystemet ett F?

Det svenska betygssystemet är starkt ifrågasatt. Både för bristen på likvärdighet och för att betygsutvecklingen inte verkar motsvara elevernas kunskapsutveckling. Den 8 februari bjuder AcadeMedia in till ett livesänt frukostseminarium med högintressanta gäster, för samtal om betygssystemets brister och förtjänster.

Det svenska betygssystemet är starkt ifrågasatt. Både för bristen på likvärdighet och för att betygsutvecklingen inte verkar motsvara elevernas kunskapsutveckling.

Listan på varningstecken kan göras lång. Skolverket och Riksrevisionen har konstaterat att ett och samma betyg inte nödvändigtvis motsvarar samma kunskaper hos elever på olika skolor. Under pandemin ställdes de nationella proven in och det var svårt att upprätthålla kvaliteten i undervisningen, men likväl steg betygsresultaten. Även den negativa utvecklingen i senaste PISA-undersökningen står i kontrast till de betyg som satts i Sverige under senare år.

Går det överhuvudtaget att lita på betygen i den svenska skolan? Om inte - vad ska vi göra åt det?

Torsdagen den 8 februari välkomnar AcadeMedia till ett livesänt frukostseminarium med samtal kring betygssystemets brister och förtjänster. AcadeMedias kvalitetschef Ingela Gullberg och tre högintressanta gäster delar med sig av sina tankar utifrån olika perspektiv och kompetensområden.

Gäster och perspektiv

  • Jörgen Tholin, forskare och docent i pedagogik på Göteborgs universitet - Hur kommer det sig att vi har det betygssystem vi har och hur ser det ut i andra länder?
  • Lars Strannegård, rektor på Handelshögskolan i Stockholm - Hur är tilltron till vårt nuvarande betygssystem och vad behöver göras?
  • Anna Westerholm, chef för avdelningen för läroplaner på Skolverket - Kommer statens pågående utvecklingsinsatser att lösa problemen? 

Seminariet avslutas med ett gemensamt samtal under ledning av Petter Brobacke, utvecklingschef på AcadeMedia Academy.

Du kanske också är intresserad av