×
 

Seminarium 4 juli: skolans demokratiska uppdrag i en odemokratisk värld  

I Sverige tas demokratin ofta för givet men i ett globalt perspektiv är den på tillbakagång. Enligt organisationen Freedom House lever endast 14 procent av världens befolkning i en fullt ut fri liberal demokrati.

Samtidigt varnar svenska myndigheter för fler påverkansoperationer riktade mot befolkningen – inte minst efter Sveriges ansökan om Nato-medlemskap.  

Den 4 juli klockan 16.00 bjuder AcadeMedia in till panelsamtal i Almedalen om hur skolans demokratiska uppdrag påverkas av utvecklingen i vår omvärld. Samtalet leds av Petter Brobacke, utvecklingschef på AcadeMedia Academy. 

-Vi pratar mycket om hur vi ska öka elevernas kunskaper i svensk skola, och det är givetvis jätteviktigt, men lika viktigt är skolans uppdrag att säkra de värden som samhället och demokratin vilar på. På det här seminariet vill vi söka svar på viktiga frågor om hur skolan kan bidra till att stärka demokratin, säger Petter Brobacke. 

Enligt skollagen ska skolan utveckla elevernas kunskaper om samhälle och politik, och de förmågor som krävs för att leva och verka i ett demokratiskt samhälle. 

-Många skolor jobbar framgångsrikt med de här frågorna idag, men hur behöver vi jobba med dem i framtiden? Skolan har en stor utmaning i att säkerställa att alla elever ges likvärdiga möjligheter att utvecklas till demokratiska medborgare, säger Petter Brobacke. 

I panelen 

I panelsamtalet deltar John Stauffer, chefsjurist och biträdande exekutiv chef på Civil Rights Defenders, Lilian Helgasson, ordförande Sveriges elevråd, Rebecka Hinn, uppdragsledare för skolval 2022 på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor samt Jessica Mozakka, utbildningsdirektör inom AcadeMedias grundskolor. 

-Det ska bli väldigt intressant att höra hur paneldeltagarna ser på demokratiuppdraget i svensk skola och hur väl rustade de anser att vi är att möta de hot som finns mot demokratin runt om i världen, både nu och i framtiden, säger Petter Brobacke. 

Läs mer om seminariet i det officiella programmet för Almedalsveckan.

Du kanske också är intresserad av