×
 

Satsning på moderna skolor ger uppsving för yrkesutbildningar

Runt om i landet gör AcadeMedia omfattande satsningar för att utveckla och förbättra undervisningsmiljöerna på de yrkesinriktade gymnasieskolorna. Nu syns ett ökat intresset för yrkesprogram på de skolor som moderniserats.

Internationella hotell- och restaurangskolan är en av skolorna inom AcadeMedia som ser ett ökat intresse efter flytten till ett modernt gymnasiecampus - Campus Södermalm - i Stockholm.

– De senaste åren har vi gjort stora investeringar i våra skollokaler på många orter runt om i landet. Elever som läser yrkesutbildningar på gymnasiet måste få arbeta med modern och uppdaterad teknik för att bli attraktiva för arbetsgivare när de tar sin examen, säger Joakim Ekenberg, skolchef för Praktiska gymnasiet i norra Sverige. 

Rejäla lyft på flera orter 

Praktiska Gymnasiet blev en del av AcadeMedia 2017 och behovet av att på flera håll skapa bättre förutsättningar för både lärare och elever sågs tidigt. Sundsvall, Örebro, Gävle, Luleå, Karlstad, Trollhättan och Örnsköldsvik är exempel på orter där skolorna fått rejäla lyft. Totalt handlar det om investeringar på många tiotals miljoner kronor.

–Det handlar dels om att rusta upp befintliga lokaler, dels att vid behov flytta skolor till helt nya och mer ändamålsenliga lokaler. Våra elever ska känna att den yrkesutbildning de valt är viktig och har ett värde. Vi är inte klara, flera renoveringar pågår och fler insatser kommer att göras framöver, säger Joakim Ekenberg. 

Uppsving för hotell- och restaurangskola

Internationella Hotell- och Restaurangskolan i Stockholm flyttade nyligen in i AcadeMedias nya gymnasiecampus på Södermalm i Stockholm och skolan har därmed fått både större och modernare lokaler. Numera finns också skolans teorisalar i direkt anslutning till metodsalarna för restaurangen och bageriet.

–  Eftersom vi behöver gäster är det också ett stort plus att vi har en egen restaurang med ett bra läge och många förbipasserande, konstaterar rektor Petronella Odhner.

– Men framförallt vinner utbildningen på att alla lokaler är toppmoderna och samlade på ett ställe. Det är lätt att trivas här, för elever och medarbetare.

I samband med flytten ser skolan också ett uppsving med fler sökande till sina yrkesinriktade utbildningar inom hotell och restaurang.

– I år är första gången som vi fyller samtliga utbildningsplatser och även har kö till våra yrkesprogram. Det beror delvis på de attraktiva lokalerna som gör att fler elever överväger att välja både skolan och våra utbildningar, säger Petronella Odhner.

"Elever ställer höga krav"

Tobias Ejdeholm, rektor på Praktiska gymnasiet i Karlstad, är inne på samma spår som sin rektorskollega i Stockholm. I Karlstad byggs skolan om i två etapper. 

– Vi märker av en ökad arbetsglädje och trivsel efter att alla våra sju yrkesprogram fått nya lokaler. Vi har också satsat på elevernas gemensamma ytor, till exempel ett ordentligt elevcafé. I samband med att vi renoverar har vi också investerat i ny utrustning för att ge elever och medarbetare ännu bättre förutsättningar, säger Tobias Ejdeholm. 

I augusti 2022 fick eleverna på Praktiska i Karlstad även tillgång till en helt nybyggd verkstad. 

Att satsa på modern utrustning i bra lokaler är viktigt för att få fler att välja ett yrkesprogram. Elever ställer idag höga krav på sin utbildningsmiljö och inför det här läsåret märkte vi av en kraftig ökning av förstahandssökande till våra utbildningar, säger Tobias Ejdeholm. 

Ökat intresse 

Att intresset för yrkesutbildningar ökar på skolor där elever undervisas i moderna lokaler ser även skolchef Joakim Ekenberg. 

–Så är det absolut.  Om vi på allvar vill få fler elever att välja yrkesutbildningar måste vi erbjuda bra och moderna undervisningsmiljöer. Jag tror och hoppas att de satsningar vi gör kan bidra till detta. De gymnasiala yrkesutbildningarna är oerhört viktiga för Sverige och det känns bra att vi är med och driver utvecklingen, säger han. 

Läs mer på temat yrkesutbildning

Du kanske också är intresserad av