×
 

Samverkan med Malmö universitet för att stärka fritidshemmet

På uppdrag av AcadeMedia har Malmö universitet tagit fram en helt ny utbildning med fokus på fritidshemmet. Utbildningen riktar sig till medarbetare som vill stärka sin kompetens och öka sin förståelse för fritidshemmets roll och uppdrag.
Två barn i förskoleklass sitter vid en bänk och bläddrar i tecknade böcker.

Nu har den första kullen examinerats och planen är att starta en ny utbildningsomgång i januari 2024. 

–Vi är så nöjda och vi ser i våra utvärderingar att deltagarna i hög grad uppskattade utbildningen. Det händer något när man får diskutera pedagogik tillsammans med andra likasinnade - det blir ett gemensamt kunskapsbyggande, säger Josefine Andersson, kursledare på Malmö universitet. 

Kursen heter Fritidshemmets roll och uppdrag och omfattar 7,5 högskolepoäng. Undervisningen sker på distans vilket gör det möjligt för medarbetare från hela Sverige att delta.  

“En bredare grund att stå på” 

En av de 27 medarbetare som gått kursen under våren är Sandra Åkerman från Innovitaskolan Rudan i Haninge.  

–Fritidshemmet har blivit en allt viktigare del av samhället. Vi har många elever som är hos oss hela dagarna och då är det jätteviktigt att vi erbjuder dem en lustfylld och meningsfull fritid. Den här kursen har gett mig en bredare grund att stå på, lärarna har varit kunniga och haft egen erfarenhet av att arbeta i fritidshem, säger hon. 

Sandra Åkerman har jobbat inom fritidshemmet i tre år, innan dess jobbade hon i förskolan. Hon tycker att kursen bland annat gett henne fördjupade insikter om hur viktigt hennes uppdrag är. 

–Jag har blivit påmind om hur mycket vårt arbete betyder för elevernas skolgång och vardag. Hur viktigt det är att skapa goda relationer och bygga förtroende. Hos oss på Innovitaskolan Rudan behöver vi framför allt jobba med värdegrunden och det sociala samspelet. Vi behöver stärka de elever som har låg självkänsla och vara goda förebilder och trygga vuxna. Jag tycker att kursen har kopplat ihop teori med praktik på ett användbart sätt, säger hon. 

Så små frön 

–Vi vill att de ska känna att de arbetar med kvalitet i fritidshemmet, att eleverna hela tiden får arbeta med ett lärande som är både lustfyllt och upplevelsebaserat. Vi hoppas att vi genom arbetet med styrdokument, systematiskt kvalitetsarbete, teorier och barnsyn ökat deltagarnas förståelse för vikten av en god kvalitet i fritidshemmet som bidrar till att alla elever får en likvärdig och meningsfull fritid, säger kursledare Josefine Andersson. 

Du kanske också är intresserad av