×
 

S vet värdet av privata inslag

Debattartikeln publicerades i Dagens Industri 2017-07-05.

Enligt en nyligen publicerad rapport från tankesmedjan ECEPR gick Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm back med 534 miljoner kronor åren 2012–2014. Under samma period hade Blekingesjukhuset en förlust på 207 Mkr, Hallands sjukhus 358 Mkr och Akademiska sjukhuset i Uppsala 732 Mkr.
Porträttbild av Marcus Strömberg

Om detta talar dock helst inte de politiker som vill få bort privata vård- och skolalternativ. I stället bekymrar de sig över att ett antal vård-, omsorgs- och utbildningsföretag inte bara lyckas producera mer sjukvård och utbildning för pengarna, utan också skapar ett överskott. Ett överskott som används till att utveckla verksamheten, skapa en buffert för att verksamheten ska vara långsiktigt hållbar, och i vissa fall till att ersätta ägarna för den risk de tagit när de investerat pengar.

Att det finns vänsterpolitiker som av rent ideologiska skäl vill förbjuda alla företag i välfärden kan jag förstå. Argumentet att företagsamhet i välfärden inte skulle bidra till att skattepengarna används mer effektivt förvånar mig desto mer. Att säga att skattepengar går till fel saker, eller till och med slösas bort, är direkt felaktigt. Tvärtom går skattepengarna till verksamheter med som levererar hög kvalitet, på ett effektivt sätt. Det betyder att vi får mer högkvalitativ välfärd för pengarna. Inte mindre.

Vi glömmer ofta bort orsaken till att vi har bjudit in företagsamhet i den svenska välfärden. Skälen är fyra: mångfald, valfrihet, kvalitet och effektivitet. Vi har dessutom gjort dessa reformer med den fantastiska idén att alla skall få välja utan att plånboken ska styra. Det är gratis att gå i privatskola i Sverige. Det tycker jag är väldigt bra.

Socialdemokraterna har ända sedan 1970-talet i handling visat att man förstår att en klok avreglering skapar ger oss alla makt över våra egna liv, vi kan alla välja skola och sjukhus utifrån vad som passar var och en av oss. Oavsett vad vi väljer vet vi att skolan och sjukhuset kontrolleras så att de uppfyller de krav som myndigheterna ställer.

Det var Socialdemokraterna som på 1980-talet avreglerade arbetsmarknadsutbildningen, sedan fortsatte de med kommunal vuxenutbildning, och de stödde avregleringen av förskola, skola, vård och omsorg. Det är kloka reformer, och reformer som driver på kvalitetsutveckling och effektivisering. Det är viktigt, eftersom vi vet att välfärden framöver kommer att kräva allt större resurser.

Sveriges kommuner och landsting köper – enligt sin egen organisation SKL–Välfärd av fristående aktörer för 110 miljarder kronor (2015). I denna summa ingår skolpengen som räknas som ”köp av kärnverksamhet”. För pragmatiska kommun- och landstingspolitiker handlar detta om att lösa vardagliga problem. Academedia och andra välfärdsföretag hjälper dem att göra det.

Vi står inför en tid då investeringarna i välfärden kommer att behöva öka i och med de ökande behoven. Om man samtidigt la ner alla privata välfärdsföretag skulle skatterna behöva höjas rejält. Frågan är om Sverige och svenska folket tål det.

Sverige behöver samhällsnyttiga företag. Academedia är ett sådant. Vår ambition är att varje dag leverera mest utbildning av alla för varje skattekrona. Visst brister vi ibland, men målet är tydligt.

Academedia driver 332 förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Sverige. På dessa skolor går drygt 57.000 barn och ungdomar. Dessutom driver vi vuxenutbildning för cirka 80.000 studerande per år samt förskolor i Norge och Tyskland. Vi är ett privat bolag och både måste och vill eftersträva ett överskott i verksamheten. Senaste fullständiga verksamhetsåret 2015/16 redovisade vi ett överskott (resultat efter skatt) på 3,7 procent.
Just nu skriver många remissvar på Ilmar Reepalus slutbetänkande av sin utredning ”Ordning och reda i välfärden”. En utredning, som om den genomfördes, skulle skapa en väldig oreda i den välfärd vi alla värnar.

Många privata företag skulle tvingas stänga, tusentals vårdcentraler, skolor och omsorgsboenden skulle försvinna. Skattehöjningarna, och köerna, som skulle följa, när kommunerna ska lösa den stora brist på skolplatser, vårdgivare och omsorgsplatser som skulle uppstå, blir enorma.

Det är inte en bra väg framåt. Låt oss i stället gemensamt hitta en väg där privata investerare och kommunala organisationer lär av varandras styrkor.

Det ligger i allas intresse att skattepengar används så klokt som möjligt. Det är därför det är viktigt att skapa långsiktiga spelregler så att fler privata aktörer vill och vågar satsa på att göra vården, skolan, och omsorgen ännu bättre. Argumentet att ”skattepengar ska användas till det de är avsedda för”, talar alltså för privata alternativ. Inte emot.

Marcus Strömberg
Vd Academedia