×
 

Replik: "Åsa Plesner förenklar frågan om friskolor"

Slutrepliken publicerades på Skolvärlden den 12 februari 2021

Oavsett var man står politiskt i frågan så finns fristående skolor och vi är många som arbetar i dessa verksamheter. Det skriver Malin Bergland utbildningsdirektör tillsammans med tre andra företrädare för Drottning Blanka Gymnasiet i en slutreplik i Skolvärlden.
Drottning Blankas Gymnasieskola i Jönköping

Åsa Plesner har svarat på vår debattartikel och ger oss ett tillfälle att förtydliga vad vi vill framföra. Vi kan konstatera att det finns saker vi tycker olika om. En viktig sak är vi dock eniga om, nämligen att de som arbetar i skolan har all anledning att känna yrkesstolthet, oavsett om det är en friskola eller en kommunal. Det är bra. Varje dag sker fantastiska insatser för att eleverna ska få den undervisning de behöver och har rätt till.

Däremot anser vi att Åsa förenklar hela frågan när hon skriver att debatten fokuserar på grundskolan och kretsar kring Åstrands likvärdighetutredning. Debatten är större än så. Självklart blir vi som arbetar inom gymnasieskolan också berörda. Dessutom har debatten pågått länge, även om Åstrand bidragit till att få upp ämnet på debattsidorna.

Vår uppfattning är att friskolor får klä skott för mycket av skolans misslyckanden. Att då arbeta på en friskola kan tära på yrkesstoltheten. Oavsett var man står politiskt i frågan så finns fristående skolor och vi är många som arbetar i dessa verksamheter.

Vi anser att debatten borde handla om likvärdighet på riktigt, inte fastna i huvudmannafrågan. Idag finns ett systemfel som innebär att skolor kan vara dåliga, dessutom under lång tid. Det drabbar elever, och hela samhället. Om vi ska få en likvärdig skola behöver vi diskutera vad som ska göras på systemnivå. En polariserad debatt om friskolor leder inte framåt.

Vi vill gärna fortsätta denna diskussion. Vi gör en podd, Drottning Blanka-podden, och vill härmed bjuda in Åsa Plesner till den för att samtala vidare.

Malin Bergland, utbildningsdirektör
Jens Levin, skolchef
Anne Engardt, skolchef
Ann-Marie Viiala, kvalitets- och utvecklingsansvarig
Drottning Blankas gymnasieskola