×
 

Rektorer tror på ökat intresse för yrkesprogram  

Alla elever som börjar på ett nationellt yrkesprogram hösten 2023 kommer att få med sig en grundläggande behörighet till universitets – och högskolestudier. Det står klart efter att riksdagen nyligen fattat beslut i frågan.

Beskedet välkomnas av många och förhoppningen är att förändringen ska leda till att fler elever väljer ett yrkesprogram. 

-Spontant tycker jag att det är väldigt bra, det öppnar upp för en viktig attitydförändring till yrkesprogram. Osäkerheten kring den grundläggande behörigheten får idag vissa elever att tveka inför att välja en yrkesutbildning, säger Gisela Annerstedt, rektor på Praktiska Gymnasiet i Sundsvall. 

”Ett smart val” 

Elever har hela tiden haft möjlighet att lägga till kurser för att deras gymnasieutbildning ska ge behörighet till vidare studier, men att behörigheten nu istället blir utgångsläget är bra menar Tobias Ejdeholm, rektor på Praktiska Gymnasiet i Karlstad. 

-Jag är övertygad om att vi kommer att se fler sökande elever de kommande åren. Vi får ofta frågor om den grundläggande behörigheten, och det faktum att man idag behöver lägga till den tror jag får en del att välja bort yrkesprogram. Jag hoppas att fler kommer att se att yrkesprogram är ett smart val när det per automatik både ger en yrkesutgång och en väg till högre studier, säger han. 

Spår ökningar till flera program 

Vilka program som framför allt kommer att gynnas av förändringen återstår att se. Gisela Annerstedt tror att bland annat vård- och omsorgsprogrammet kan få ett uppsving. 

-Där väljer redan idag en stor andel av eleverna att läsa in högskolebehörigheten eftersom de vill ha möjlighet att läsa vidare till exempelvis sjuksköterska. Jag tror att vi kommer se ännu fler sökande dit framöver. Men även till el- och energiprogrammet, byggprogrammet och VVS-programmet. Vissa elever vill ha en yrkesutbildning som en bas för att sedan studera vidare och kanske starta eget företag, säger hon. 

-En annan vinst med att återinföra den grundläggande behörigheten är att vi kommer utbilda fler med bättre kunskaper i svenska och engelska, säger Gisela Annerstedt. 

Fler timmar för eleverna 

För skolorna innebär förändringen vissa anpassningar berättar Sandra Haag, utvecklingsledare för AcadeMedias praktiska gymnasieområde. 

-Eleverna kommer totalt sett att läsa fler poäng och fler timmar, för undervisningstiden i yrkesämnena minskar inte. Sen kan ju de elever som vill välja bort högskoleförberedande kurser, säger hon. 

Gisela Annerstedt menar att skolan behöver anpassa studieplaner och skapa mer ämnesövergripande utbildning. 

-Det är viktigt att högskolebehörighet och yrkesutbildning går hand i hand. Vi behöver anpassa studieplaner och organisera oss för att fler elever ska kunna läsa de gymnasiegemensamma ämnena, och stärka eleverna i att de kan och kommer att lyckas med det hos oss på Praktiska, säger hon.  

Du kanske också är intresserad av