×
 

Rekordstort intresse för digital studie- och yrkesvägledning

I pandemins spår kan det vara svårt att bilda sig en uppfattning om val av utbildning och skola inför och efter gymnasiet. Gymnasiemässor och mötesplatser där universitet och högskolor visar upp sig har ställts in eller skett digitalt, vilket innebär att viktiga fysiska arenor för val av utbildning försvunnit. Här har AcadeMedias digitala studie- och yrkesvägledning Snackamedsyv.se fyllt en viktig funktion. 

Snackamedsyv.se lanserades hösten 2019 och detta läsår är antalet bokade samtal tre gånger så stort jämfört med föregående år. Den digitala gratistjänsten är ett komplement till studie- och yrkesvägledarnas viktiga arbete som sker på skolorna. 

– Vi märker att behovet av studie- och yrkesvägledning är stort, större än vad många huvudmän kanske förstår. Genom att erbjuda kostnadsfri och objektiv vägledning vill vi bidra till att elever gör medvetna val utifrån sina intressen och förmågor. I det långa loppet hoppas vi att tjänsten ska minska risken för felval och byte av skola, säger Evelin Löfvendahl, verksamhetschef för AcadeMedias vägledningstjänster.  

Snackamedsyv.se bemannas året runt, även på sommaren. Idag arbetar 17 studie- och yrkesvägledare med tjänsten som vänder sig till unga och vuxna från 15 år och upp. Gruppen av studie- och yrkesvägledare arbetar tillsammans för att driva utvecklingen av den digitala vägledningen. 

Antalet bokade samtal har ökat med 263 procent i år jämfört med året innan. Knappt 20 procent av samtalen bokas av vårdnadshavare som vill hjälpa sina barn med val av skola och program. 

 – Vi vill möta eleverna på deras egen arena, det vill säga digitalt. En annan fördel är att eleverna kan ta del av vägledning tillsammans med sina föräldrar. Vi vet att tjänsten uppskattas av många vårdnadshavare som vill stötta sina barn i deras val till gymnasiet, säger Evelyn Ackema, studie och yrkesvägledare på Snackamedsyv.se och på grundskolor inom AcadeMedia. 

Flera bokningsbara tider erbjuds under april och maj när omvalsperioden till gymnasiet pågår. Under sommaren vid slutantagningen ökar AcadeMedia bemanningen på nytt för att möta det stora behovet av vägledning till elever i olika åldrar.  

För mer information, kontakta Evelin Löfvendahl. 

Snackamedsyv.se är en tjänst för studie- och yrkesvägledning online som drivs av AcadeMedia, Sveriges största fristående utbildningsaktör. Tjänsten är öppen för både elever, vårdnadshavare och vuxenstuderande. Samtalen utgår ifrån individen och vägledningen är objektiv och kostnadsfri. Plattformen erbjuds även till fristående och kommunala huvudmän och företag som vill komplettera sin egen vägledning.