×
 

Rekordstort antal elever på AcadeMedias skolorÖkningen beror på att fler elever går på befintliga skolor och att två förvärv, grundskolorna Banérporten och Pops Academy, har gjorts under året med cirka 840 barn och elever. Fyra nya gymnasieskolor har också öppnat under hösten, bland annat i Nacka och i Uppsala. 

— AcadeMedia har under lång tid arbetat med att skapa och utveckla skolor i hela Sverige. I de turbulenta tider som råder har våra skolor kunnat erbjuda en stabil utbildningsverksamhet på ett modernt sätt. Vi är glada över att se ett ökat intresse för våra skolor och vi är fortsatt ödmjuka och stolta inför uppgiften att få hjälpa så många att nå sina mål, säger Jens Eriksson, chef för AcadeMedias grund- och gymnasieskolor. 

AcadeMedia driver idag 75 grundskolor och 147 gymnasieskolor. Expansionen fortsätter då behovet av nya skolplatser fortfarande är stort i landets kommuner. Förra veckan öppnade till exempel Rudanskolan i Haninge i helt nybyggda skollokaler med plats för fler barn från förskola upp till årskurs 9. 

— Att vi har barn, elever och deltagare som trivs, utvecklas och rekommenderar sin skola gör att allt fler väljer oss. Vi har också flera nya skolor som slår upp sina portar för första gången och vi önskar dem ett stort lycka till i arbetet. Vi är glada att hjälpa kommunerna i Sverige med att skapa utbildningsplatser av hög kvalitet, säger Marcus Strömberg, vd AcadeMedia.

FAKTA:
Baserat på preliminära elevtal ökar antalet barn och elever i AcadeMedias tre skolsegment med cirka fem procent i första kvartalet 2020/21 jämfört med motsvarande period föregående år. Tidiga mätningar indikerar att det genomsnittliga antalet barn och elever på AcadeMedias förskolor och skolor kommer vara drygt 85 500 (81 468) under första kvartalet. Siffrorna är preliminära.