×
 

Rekordmånga väljer yrkeshögskola

Yrkeshögskolan har blivit en allt populärare utbildningsväg för individer som vill specialisera sig inom ett yrke och snabbt komma in på arbetsmarknaden. Inför hösten är det fler än någonsin som väljer att starta sin utbildning på någon av AcadeMedias yrkeshögskolor.

Det ökade intresset för yrkeshögskoleutbildningar är en reaktion på den snabbt föränderliga arbetsmarknaden och den stora efterfrågan på specialiserad kompetens. Det tror Christina Frisk som är utbildningsdirektör för AcadeMedias yrkeshögskolor.  

-Genom att erbjuda praktiskt inriktade utbildningar som svarar på aktuella arbetsmarknadsbehov bidrar yrkeshögskolor till att forma en generation av yrkesverksamma som är hett eftertraktade av många branscher, säger hon.  

Arbetsgivare efterfrågar yrkeskompetens 

Det vi ser kan vara en förändring när det kommer till hur människor ser på utbildning. Det handlar inte bara om att lära sig teori utan om att få praktiska färdigheter som är väldigt användbara på dagens arbetsmarknad. Att allt fler branscher och arbetsgivare tydligt efterfrågar renodlad yrkeskompetens kan också vara en viktig förklaring till att intresset för yrkeshögskoleutbildningar ökar.

-Möjligheterna att få ett jobb inom den bransch man utbildar sig till är väldigt goda för den som läser en yrkeshögskoleutbildning. Hela idén med utbildningsformen är ju att utbilda inom områden där det finns en uttalad efterfrågan. Vår bedömning är att efterfrågan på yrkesutbildade kommer fortsätta att öka och att yrkeshögskolan kommer att spela en viktig roll i att förse arbetsmarknaden med rätt kompetens även framöver, menar Christina Frisk. 

Inom AcadeMedia finns elva yrkeshögskolor som erbjuder utbildningar inom olika inriktningar. Samtliga arbetar nära respektive bransch och utvecklar utbildningar och kurser inom såväl brist- som framtidsyrken. Bristen på yrkesutbildade riskerar att skapa stora problem inom många branscher och yrkeshögskola är en möjlighet både till kompetensutveckling och omskolning.

Fakta om AcadeMedias yrkeshögskolor 

Yrkeshögskolorna bedriver både distans- och närstudier, ofta i en kombination beroende på inriktning. Utbildningsprogrammen är mellan 1-2 år långa. Därutöver finns ett stort utbud av kortare kurser. På respektive skolas sida finns utförlig information om hur man ansöker och vilka kvalifikationer som krävs. Följande yrkeshögskolor ingår i AcadeMedias YH-kluster: KYH, Hermods YH, Affärshögskolan, Vårdyrkeshögskolan, Teknikhögskolan, EC Utbildning, Kompetensutvecklingsinstitutet, Sälj- och marknadshögskolan, Movant, The Game Assembly och Changemaker Educations

 

Du kanske också är intresserad av