×
 

Rekordmånga skolor deltar i internationella utbyten      

AcadeMedias skolor har under de senaste åren satsat alltmer på internationella utbyten, bland annat genom Erasmus+ som är EU:s program för internationellt utbyte inom utbildning.

– Under det här läsåret räknar vi med att skicka över 3 000 medarbetare och elever utomlands från AcadeMedias skolor, säger Moana Widell som är internationaliseringsstrateg inom AcadeMedias teoretiska verksamhetsområde. 

Ackrediteringarna genom Erasmus+ bidrar till att både elever och lärare får möjlighet till utbyten och praktikplatser utomlands. Satsningen säkerställer samtidigt skolornas långsiktiga internationella arbete och ett växande nätverk med partnerorganisationer, skolor och APL-företag i andra länder. 

APL utomlands allt vanligare bland yrkeselever

Allt fler elever på någon av Praktiska Gymnasiets 35 skolor kan ansöka om att förlägga delar av sitt arbetsplatsförlagda lärande (APL) utomlands. Ett exempel är  Praktiska Gymnasiet i Liljeholmen i Stockholm där minst 30 elever i år åker till Vicenza och Venedig i Italien. Fler av skolans medarbetare reser också till Italien för att jobbskugga.  

– Utlandspraktiken bidrar till att eleverna utvecklas både som yrkespersoner och som människor. Många elever reser utomlands ensamma för första gången och de tvingas ta ansvar, möta en ny kultur och ett nytt språk. Utlandspraktiken är också bra att ha i sitt CV.  De inser samtidigt att Europa är en potentiell arbetsmarknad för dem, säger Camilla Narvehed, biträdande rektor och internationaliseringsansvarig på Praktiska Gymnasiet i Liljeholmen. 

Flera framtida möjligheter för AcadeMedias utbytesprogram

En nyhet för i år är att det även är möjligt för elever på högskoleförberedande program att delta i utbytesverksamhet inom Erasmus-programmet. För elever på yrkesutbildningar blir det framöver även möjligt att genomföra utbyten utanför Europa. 

Arbetet med internationella utbyten för elever och lärare på AcadeMedias grundskolor har också påbörjats. Under läsåret 2022/23 ska det bli möjligt för dem att också delta i utlandsresor genom Erasmus +.  

Studiebesök i Malaga

I oktober gjorde Ulrika Ottergren Ståhl och Eleni Androulaki Uddén, lärare från Drottning Blankas Gymnasieskola i Falkenberg, en planeringsresa till Malaga i Spanien. Där besökte de bland annat den spanska gymnasieskolan IES El Palo och flera APL-platser.  

– Våra elevresor till Málaga i Spanien ska bland annat lyfta fram det som förenar våra svenska och spanska elever som europeiska medborgare i ett globalt samhälle. Möjligheterna till lärande för elever och lärare växer genom våra internationella utbyten, säger Ulrika Ottergren Ståhl.

På bilden nedan - Ulrika Ottergren Ståhl och Eleni Androulaki Uddén vid sidan av Pablo Picasso under skolans planeringsresa till Malaga i oktober.