×
 

Pysslingen Förskolor samarbetar med barnsjukhuset Martina 

För att stärka pedagogers kunskaper om barns hälsa inleder Pysslingen Förskolor och barnsjukhuset Martina ett nära samarbete. Drygt 3000 pedagoger på 110 förskolor får ta del av en utbildningsinsats som omfattar sex områden som är centrala för pedagoger i förskolan.

Att det finns en samverkan mellan förskola och barnhälsovård är viktigt för att säkerställa god hälsa hos barn.

- Vi har identifierat sex huvudområden inom vilka vi kommer att erbjuda såväl grundkurser som fördjupningskurser, säger Veronica Rörsgård, verksamhetschef för Pysslingen Förskolor.   

Pedagoger blir certifierade inom barnhälsa 

Utbildningssatsningen startar i februari 2022 och kommer att pågå fram till sommaren. Därefter kommer utbildningen ingå som en obligatorisk del i det utbildningspaket som alla förskolans pedagoger får ta del av när man blir anställd inom Pysslingen.  

- Vi är mycket positiva till det här samarbetet eftersom vi når en målgrupp som tar hand om barn och dagligen konfronteras med frågor kopplade till barns hälsa. Genom att bidra till att höja kompetensnivån hos pedagoger är vi med och jobbar proaktivt kring barns hälsa, säger Claude Kollin, verkställande direktör på barnsjukhuset Martina. 

Målet med satsningen är att samtliga pedagoger inom Pysslingen Förskolor ska vara certifierade inom barnhälsa under året 2022. Samarbetet innefattar även ett pilotprojekt för att hitta en lämplig modell för löpande rådgivning. 

-Vi är otroligt tacksamma och stolta över vårt samarbete med barnsjukhuset Martina och den kompetens deras experter tillför oss genom den här utbildningssatsningen. Barnhälsa är ett stort och viktigt område och vi ser fram emot att fortsätta utveckla vårt samarbete, säger Veronica Rörsgård.