×
 

Pysslingen får Stockholms stads kvalitetspris

– Vi är oerhört stolta över den här utmärkelsen. Vi arbetar långsiktigt och målmedvetet med att hela tiden förbättra och utveckla våra förskolor och skolor och detta är ett kvitto på att det vi gör leder till en förbättrad kvalitet, säger Sara Lindberg, kvalitetsansvarig på Pysslingen.

Kvalitetsutmärkelsen är Stockholms stads eget årliga pris för att uppmärksamma, belöna och rikta ljuset mot framgångsrik verksamhetsutveckling i staden. Alla kommunalt drivna verksamheter och enskilt drivna verksamheter som finansieras av staden är välkomna att delta i kvalitetsutmärkelsen. Kvalitetsutmärkelsen delades igår ut för 17:e året och ceremonin hölls i Blå hallen i Stadshuset.

Stockholms stads prismotivering:
Detta är en mycket väl fungerande förskola med tydlig riktning och ett levande kvalitets- och utvecklingsarbete. Samtliga medarbetare oavsett yrkesgrupp är delaktiga och bidrar till verksamhetens kompetens och utveckling.

Verksamheten präglas av ett engagemang som hörs syns och känns och en kultur som genomsyras av generositet att dela med sig av sitt kunnande.

Förskolan visar en stark samsyn mellan ledning och medarbetare.

Förskolan har en mycket väl fungerande samverkan med hemmet vilket återspeglas i stadens brukarenkät. Barnen känner sig trygga och föräldrarna rekommenderar gärna verksamheten till andra.

Engagemanget hos medarbetarna går inte att ta miste på!