×
 

Professor från Harvard besöker Sjölins skolor

Sedan 2019 samarbetar Sjölins gymnasium med Alexandra Sedlovskaya, professor på Harvard Business School, för att utveckla skolornas casemetodik. Den 24-25 maj träffade hon lärarna på de fyra gymnasieskolorna i Göteborg och Stockholm för gemensamma workshops.

Christian Lagström, rektor Sjöins Vasastan, tillsammans med professor Alexandra Sedlovskaya och Ingrid Crabo, rektor Sjölins Nacka.

Metodik med rötterna i Harvard

Det fleråriga samarbetet mellan Sjölins gymnasieskolor och Alexandra Sedlovskaya syftar till att utveckla och fördjupa lärarnas kunskaper om case, en metodik med rötterna i Boston och det anrika universitetet Harvard Business School. Metodiken har en tydlig koppling till verkligheten och dagsaktuella frågor, vilket väcker elevernas nyfikenhet för ett ämne på ett naturligt sätt. Sjölins har 20 års erfarenhet av metodiken och detta var sjätte tillfället lärarna träffade Alexandra Sedlovskaya.   

Utveckling av undervisningen

Vårens workshops handlar bland annat om utmaningar i klassrummet och hur man som lärare kan bemöta olika typer av elever genom casemetodiken. 

– Det är viktigt att vi har en gemensam förståelse för varför vi jobbar med case. Våra möten med Alexandra Sedlovskaya ger oss möjlighet att reflektera och utveckla vår undervisning tillsammans, det uppskattas verkligen av mina lärare, säger Christian Lagström, rektor för Sjölins Vasastan i Stockholm. 

När Sjölins lärare sätter sig i skolbänken framför Alexandra Sedlovskaya så arbetar de utifrån casemetodikens grunder. Salen möbleras för interaktiva diskussioner och alla deltar i processen för att komma fram till gemensamma lösningar på utmaningar i klassrummen. Fördomar lyfts fram och alla åsikter är välkomna. 

– Alexandra hjälper oss att själva lösa problem som kan uppstå i klassrummet. Det kan handla om den fysiska miljön i klassrummet inte är byggda för case, eller fördomar om att endast vissa ämnen passar för case, säger Christian Lagström. 

På Sjölins har varje elev fem till sex case om året, blandat med traditionell undervisning. Eftersom ett case involverar två till tre ämnen så samarbetar många av skolornas lärare med varandra kontinuerligt, vilket skapar en grund för utveckling och kollegialt lärande. En ständigt pågående diskussion handlar om hur man får in case i fler ämnen. Det görs en avvägning mellan det akademiska och vetenskapliga förhållningssättet till lärandet och kopplingen till verkligheten. Hur arbetar man som lärare runt eventuella utmaningar för att säkerställa att alla elever tar aktiv del i lärandet och får med sig de kunskaper de ska ha i relation till läroplanen för respektive ämne? Detta var en av frågeställningarna som lärarna diskuterade med Alexandra Sedlovskaya. 

Vill utveckla nya case i framtiden

– Alexandras roll är inte att ge oss svaren utan att lära oss att själva hitta lösningar på våra utmaningar. Vi får verktyg att lösa problem och vi är bollplank till varandra, säger Gustav Wetterlind, lärare i religion och engelska på Sjölins Södermalm. 

Gustav kan även relatera till casemetodiken från ett elevperspektiv, då han själv var elev på skolan där han idag undervisar mellan 2012-2015. 

– Jag hoppas att dagens föreläsning och workshop gör att vi vågar utveckla nya och ännu roligare case framöver. Här får vi verktygen för att vara mer kreativa och få in case på fler sätt. Kopplingen mellan verkligheten och det ämne som undervisas ska komma närmare varandra, då blir vi mer autentiska i vår undervisning, säger Gustav Wetterlind.

Fakta: Sjölins gymnasium 

Sjölins gymnasium består av fyra skolor som finns i Nacka, på Södermalm, i Vasastan i Stockholm samt i centrala Göteborg. Alla skolor har ekonomi, natur- och samhällsprogrammet. Samarbetet med Harvard inleddes 2019 och består av föreläsningar och workshops för samtliga skolledare och lärare.

Du kanske också är intresserad av