×
 

Pressinbjudan: Yrkesutbildning – vår tids viktigaste utbildningFör eleven eller deltagaren är yrkesprogram och yrkesutbildning ofta en språngbräda ut i arbetslivet. Utbildningarna är även viktiga i integrationen för många nyanlända.

Det finns dock en stor utmaning med matchningen på arbetsmarknaden i Sverige. Arbetsgivare både i privat och offentlig sektor hittar inte arbetssökande med rätt kompetens.

Vad behöver företagen, vilka möjligheter har skolorna och vad vill eleverna?

Välkommen till ett öppet seminarium där de här frågorna diskuteras av bland annat företrädare från utbildningssektorn och näringslivet.

Några frågor som diskuteras på seminariet:

• Hur höjer vi statusen för yrkesutbildningar?

• Hur får vi fler sökande till yrkesutbildningar?

• Hur möter vi näringslivets behov av arbetskraft?

• Hur blir skolan en länk mellan ungdomarna och deras framtida arbetsgivare?

Medverkande:

- Helene Hellmark Knutsson (S) vice ordförande Näringsutskottet,
- Lars Püss (M) ledamot Utbildningsutskottet,
- Lotta Naglitsch, undervisningsråd, föreståndare Lärlingscentrum, Skolverket,
- Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation, Svenskt Näringsliv,
- Fredrik Torberger, framtidsstrateg Kairos Future,
- Kenneth Kovanen, krögare,
- Susanne Christenson, utbildningsdirektör AcadeMedias praktiska gymnasieområde
- Camilla Egerlid, verksamhetschef KomVux Hemods AB
- Ioannis Folidis, elev Praktiska gymnasiet
- Marcus Strömberg, VD AcadeMedia

Tid: onsdagen den 12 februari kl. 8.45–10.00, frukost från 8.15

Plats: Styrelserummet, Näringslivets hus, Storgatan 19 Stockholm