×
 

Presentation av bokslutsrapporten 2008

AcadeMedias VD Marcus Strömberg kommer att presentera bokslutsrapporten, samt ge en utförlig presentation av AcadeMedia, Sveriges största börsnoterade utbildningsföretag.

– Hela branschen är inne i en mycket spännande fas där fokus är på kvalitet och effektivitet. Det är frågor som vi kan, vilket kommer att ha stor betydelse framöver, säger Marcus Strömberg.

Tid: torsdag den 12 februari kl 10.00
Plats: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA), Grev Turegatan 14, Stockholm

Publicering av rapporten beräknas ske ca kl. 08.45 samma dag.

Vänligen meddela ditt deltagande till Eva Appelgren
0704-40 40 50, eva.appelgren@academedia.se