×
 

Positivt besked från regeringen om skolstatistik– Vi har från start beklagat SCB:s nya policybeslut och Skolverkets beslut att sluta publicera skolstatistik. Den här situationen är inte bra för någon, allra minst för elever och vårdnadshavare. Tillgänglig och aktuell statistik är en förutsättning för att föräldrar och elever ska ha möjlighet att jämföra skolor och göra sina val. Skolan är en grundsten i samhällsbygget och ska präglas av öppenhet och transparens, säger Marcus Strömberg VD för AcadeMedia.

I en promemoria som Utbildningsdepartementet nu har skickat ut på remiss föreslås nya tidsbegränsade bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen för att tillfälligt lösa problemen med sekretessen kring svensk skolstatistik.

– Regeringens förslag som kom igår är ett steg i rätt riktning, även om det bara är ett temporärt förslag, säger Jonas Nordström chefsjurist AcadeMedia. Det borde dock gå att hitta en permanent lösning som motsvarar den tillfälliga som nu föreslagits. Enligt vår bedömning finns det inga lagliga hinder för det.

– För såväl kommunala som fristående skolor är jämförbarhet och öppenhet viktigt för kvalitetsutvecklingen av skolan. Det behövs för att kunna utveckla svensk skola. Nu förväntar vi oss att regeringen skyndsamt löser frågan permanent, säger Marcus Strömberg.

AcadeMedia redovisar sedan många år statistik, både på huvudmannanivå och enhetsnivå. Denna statistik är också tillgänglig på våra webbplatser.