×
 

Perspektiv på NPF

Beppe Singer, producent, författare och lärare är programledare i tre filmer där medarbetare i AcadeMedia intervjuas utifrån olika perspektiv kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF. Dessa perspektiv utgör också strukturen för utbildningens delmoment och dess innehåll. 

  1. Medicinskt perspektiv 
  1. Organisatoriskt perspektiv 
  1. Undervisningsnära perspektiv 

Varje film är ca 20-25 minuter. Inom varje delmoment finns utöver filmen förslag på reflektionsfrågor att fundera kring på egen hand och/eller tillsammans med kollegor.  

Utbildningen riktar sig i huvudsak till pedagogisk personal, skolledare och elevhälsans olika kompetenser. Men filmerna kan även vara av intresse för exempelvis vårdnadshavare. 

Till filmerna

Lina Cohen, leg. psykolog AcadeMedias gymnasiesegment, och Therése Saksø, skolöverläkare för AcadeMedias grundskolor, samtalar med Beppe om medicinska perspektiv på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vad händer i kroppen och hur kan vi på bästa sätt möta behov och funderingar?

Reflektionsfrågor

På vilket sätt kan du/ni i verksamheten dra nytta av kunskapen om behandlingspyramiden? Hur kan du/ni arbeta med den i praktiken, inom ramen för skolans uppdrag?

Vilka frågor kring medicinska perspektiv på NPF skapar mest funderingar och osäkerhet för dig/er i verksamheten?

Hur arbetar ni för att skapa förståelse för de medicinska perspektiven kring NPF och gemensamma förhållningssätt avseende hur vi bemöter barns och elevers behov?

Vad är lätt och vad är svårt i ovanstående?

Hur kan ni utveckla arbetet ytterligare? Vilka effekter vill ni uppnå? Hur vet ni när ni lyckats?

Beppe intervjuar Pernilla Engqvist Widegren, skolchef Klara Teoretiska gymnasieskola och Oliver Ylvenius, rektor Klara Stockholm Östra. Samtalet rör sig kring- ett organisatoriskt perspektiv för att möta alla barns och elevers behov av stöd och stimulans.

Reflektionsfrågor

Vilka frågor kring organisatoriska perspektiv på NPF skapar mest funderingar och osäkerhet för dig/er i verksamheten?

Hur arbetar ni för att skapa goda organisatoriska förutsättningar för att stödja och stimulera barns och elevers behov?

Vad är lätt och vad är svårt i ovanstående?

Hur kan ni utveckla arbetet ytterligare? Vilka effekter vill ni uppnå? Hur vet ni när ni lyckats?

I denna film pratar David Granlund, lärare på Vittra Telefonplan, och Hanna Rondahl, specialpedagog AcadeMedia grundskolors centrala elevhälsa, med Beppe om hur vi konkret i undervisningen kan arbeta främjande och förebyggande för att skapa en tillgänglig lärmiljö för alla.

Reflektionsfrågor

Vilka frågor kring undervisningsnära perspektiv på NPF skapar mest funderingar och osäkerhet för dig/er i verksamheten?

Hur arbetar ni för att skapa goda undervisning som stödjer och stimulerar alla barns och elevers behov?

Vad är lätt och vad är svårt i ovanstående?

Hur kan ni utveckla arbetet ytterligare? Vilka effekter vill ni uppnå? Hur vet ni när ni lyckats?

Mer inspiration från Academy

Hållbar utveckling
Öppna utbildningar 19 januari 2022

Hållbar utveckling

Fyra filmer om hur lärare kan arbeta med...

Gruppen och jag
Öppna utbildningar 21 september 2021

Gruppen och jag

Denna utbildningsinsats syftar till att ...

Att leda i lågintensiva kriser
Öppna utbildningar 21 september 2021

Att leda i lågintensiva kriser

Fyra filmer om att leda i lågintensiva k...