×
 

Öppen utbildning: Förebygga hot och våld i skolan

AcadeMedia Academys utbildning i att förebygga hot och våld i skolan blir nu tillgänglig för alla. Utbildningen är digital och leds av vår säkerhets- och trygghetschef Mattias Hammar, som tidigare arbetat som polis.

Hot och våld är dessvärre ett ökande problem i svensk skola och målet med utbildningen är att bidra till ökad kunskap om hur man kan skapa en trygg arbetsmiljö för medarbetare, barn och elever. Det handlar såväl om att arbeta förebyggande med skolans kultur och att bygga goda relationer, som att förbereda oss för att kunna hantera hotfulla eller våldsamma situationer.

Utbildningen består av fem filmer med rubrikerna: 

  1. Säker eller trygg 
  1. Mental förberedelse 
  1. Upplevda kränkningar 
  1. Verktyg för konflikthantering 
  1. Incidenthantering 

Kopplat till respektive film finns ett antal diskussionsfrågor. 

Klicka på knappen för att komma till utbildningen. Du behöver inte vara medarbetare inom AcadeMedia för att genomföra den. 

Fakta: 

Statistik från Arbetsmiljöverket visar att allt fler lärare utsätts för hot och våld i skolan, som dessutom har fått en allvarligare karaktär. Antalet anmälningar till Arbetsmiljöverket om allvarliga händelser kopplat till hot och våld i grundskolan och gymnasiet har ökat med 22 procent sedan 2018. 

I sommar ska Arbetsmiljöverket presentera resultatet av en omfattande tillsyn av arbetsmiljön för lärare med fokus på hot och våld. 

Du kanske också är intresserad av