×
 

Omskolning förverkligar drömmar

Ända sedan Mats Edvinsson var tonåring har han drömt om att arbeta som undersköterska. Men livet tog andra vägar och istället kom han att arbeta inom service i 30 år. Tills han äntligen tog tag i sin längtan för att göra ett karriärbyte och valde Vård- och omsorgsutbildningen på KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI).

Att välja vårdlinjen på gymnasiet när Mats var 16 år var inte särskilt vanligt bland killar. Så därför blev det inte så. Även om det var det han helst ville. Men Mats visste att han i alla fall ville arbeta med människor i någon variant. Därför föll gymnasievalet på det som då kallades "distribution och kontor" och därefter arbete inom flera olika serviceyrken. Åren tickade på och det var tryggt att ha en fast anställning. Men i bakhuvudet fanns tankarna om att det var undersköterska han ville bli. För ett år sedan bestämde han sig för att följa sin dröm.

– När jag väl tog steget kände jag att det var det bästa jag har gjort, säger Mats.

Livserfarenheten en stor fördel

Mats valde att studera i klassrum, vilket innebär att han har lärarledda lektioner ca två dagar i veckan och självstudier resten av dagarna. På KUI kan eleverna även välja att studera på distans eller som lärling. Mats ansåg att studera i klassrum passade honom bäst då han behöver det stödet som lärarna ger samt att han kan utbyta tankar och idéer med sina kurskamrater.

– Det blir en dynamik i klassen både när det gäller ålder, kön och kulturer. Man får ett enormt utbyte av varandra, säger Mats.

Den yngsta eleven i hans klass är 20 år och den äldsta nästan 60 år. Mats hade själv förutfattade meningar om hur det skulle vara att börja studera i vuxen ålder. Han funderade på om han skulle klara av utbildningen och undrade hur man gör egentligen. Men verkligheten har visat sig vara en annan. Han ser bara fördelar. Den viktigaste fördelen är livserfarenheten han bär med sig, både från sitt arbetsliv och sitt privatliv. Den kan han använda sig av och dela med sig av.

Praktik ingår i utbildningen

Vård- och omsorgsutbildningen är fördelad på tre terminer och studietakten är heltid. I utbildningen ingår även fyra veckors praktik varje termin. På sin andra praktikperiod valde Mats att praktisera på en daglig verksamhet inom LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Där har han fått vara med på många olika aktiviteter och på egen hand haft aktiviteter med deltagarna. Mats har även varit med på med möten med deltagare, personal och biståndshandläggare och fått upprättat beställningar och skrivit genomförandeplaner. Praktiken har gett honom en större inblick i just arbete inom LSS-verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Inför sista terminen hoppas Mats att den inte går så fort för han tycker att studierna är väldigt roliga. Därefter drömmer han om att få ett jobb som inom akutsjukvården.

Mats tror att man föds med en speciell gen att arbeta med människor. Största skillnaden nu mot innan är att han jobbar nära människorna och med hjärtat.

– Jag jobbar för att göra gott för en annan människa, det gjorde jag även förut, men det har fått en annan betydelse nu, avslutar Mats.

Du kanske också är intresserad av