×
 

Omniway öppnar upp för fler aktörer

Idag lanseras Omniways intuitiva lärplattform för lärande och undervisning på distans till samtliga utbildningsaktörer inom svensk vuxenutbildning. Plattformen har tidigare endast varit tillgänglig för eftergymnasiala utbildningsverksamheter inom AcadeMedia.

Idag har Omniway  över 40 000 användare per månad och nästan 20% av Sveriges yrkeshögskolor använder Omniway Lärplattform. Plattformen har varit ett självklart hjälpmedel i det dagliga arbetet för flera utbildningsaktörer inom AcadeMedias vuxensegment. Nu vill man ta vara på sin mångåriga tekniska kompetens och vägleda fler vuxenutbildningsaktörer till en mer hållbar digital vardag. 

- Omniways LMS-plattform är skräddarsydd för behoven hos vuxenutbildningen på den svenska marknaden, säger Anders Haesert, utbildningsdirektör AcadeMedia EdTech. Det finns idag inga liknande produkter på marknaden. Vi är otroligt stolta över vad teamet åstadkommit under de år som gått och vilken positiv påverkan man haft på väldigt många studerande, lärare och skolledare. Nu är det dags att erbjuda denna digitaliseringsmöjlighet till betydligt fler som bedriver vuxenutbildning i Sverige, fortsätter Anders Haesert. 

Pilotprojektet som resulterade i en lärplattform

Omniway Lärplattform startades som ett pilotprojekt 2012. Tanken med projektet var att skapa en produkt som förenklar sättet som svenska skolor hanterar administration och planering på. Projektet resulterade i ett LMS för vuxenutbildning som effektiviserar arbetsprocesser i alla led. 

Utvecklingen av plattformen har skett i ett nära samarbete med skolor, pedagoger och slutanvändare där varenda kodrad som skrivits har syftat till att göra det enklare för elever och lärare. Resultatet är en smart tjänst där pedagogiken styr tekniken, inte tvärtom.

- Att arbeta i Omniways lärplattform skapar struktur för mig som lärare, säger Rickard Åstrand, lärare vid NTI-skolan. Genom plattformen kan jag enkelt följa mina elever från början till slutet av en kurs, samt fånga upp de elever som ibland kan behöva lite extra stöd i studierna. Lärplattformen erbjuder mig goda möjligheter att anpassa min undervisning så att jag kan nå mina elever oavsett deras studievana, säger Rickard Åstrand.

Avslutningsvis menar Rickard att kontakten mellan lärare och elev lättare hålls levande trots att studierna genomförs på distans. Det gör att lärplattformen, med alla dess funktioner, minskar avståndet mellan elev och lärare.

Fakta 

Omniway i korthet  

Med innovation, kreativitet och teknisk kompetens ger Omniway skolor det optimala utgångsläget att fokusera på sitt uppdrag – lärandet. Omniways tjänster förenklar arbetsflöden för skolor och underlättar vardagen för pedagoger, administratörer och elever. Omniway har utvecklats tillsammans med skolor, pedagoger och slutanvändare där pedagogiken styr tekniken. Omniway ingår i verksamhetsområdet AcadeMedia EdTech.

Om AcadeMediaEdTech 

AcadeMedia EdTech skapar digitala utbildningstjänster i syfte att utveckla morgondagens lärande och skola. Digitala lösningar inom pedagogik, projektledning och system utvecklas i egen regi och i samarbete med aktörer inom forskning och innovation. Målsättningen är att stärka elevernas förutsättningar att lyckas med sin utbildning. AcadeMedia EdTech är ett affärsområde inom AcadeMedias vuxenutbildning.

Du kanske också är intresserad av