×
 

Ökat intresse för yrkesutbildningar när skolor moderniseras

Skolor flyttar, lektionssalar rustas upp och verkstäder moderniseras. Runt om i landet görs omfattande satsningar för att utveckla och förbättra undervisningsmiljöerna på många av Praktiska gymnasiets skolor.

–De senaste åren har vi gjort stora investeringar i våra lokaler. Elever som läser yrkesutbildningar på gymnasiet måste få arbeta med modern och uppdaterad teknik för att bli attraktiva för arbetsgivare när de tar sin examen, säger Joakim Ekenberg, skolchef för Praktiska gymnasiet i norra Sverige. 

Rejäla lyft på flera orter 

Praktiska Gymnasiet blev en del av AcadeMedia 2017 och behovet av att på flera håll skapa bättre förutsättningar för både lärare och elever sågs tidigt. Sundsvall, Örebro, Gävle, Luleå, Karlstad, Trollhättan och Örnsköldsvik är exempel på orter där skolorna fått rejäla lyft. Totalt handlar det om investeringar på många tiotals miljoner kronor.

–Det handlar dels om att rusta upp befintliga lokaler, dels att vid behov flytta skolor till helt nya och mer ändamålsenliga lokaler. Våra elever ska känna att den yrkesutbildning de valt är viktig och har ett värde. Vi är inte klara, flera renoveringar pågår och fler insatser kommer att göras framöver, säger Joakim Ekenberg. 

"Känner ökad stolthet"

Linda Eriksson Lind är rektor på Praktiska Gymnasiet i Trollhättan som har fått helt nya lektionssalar och kontor. Till sommaren står nya lokaler för fordonsprogrammet, byggprogrammet och elprogrammet också klara. 

–Att få arbeta och gå i en skola där inredning, färger och helhetsutförandet är genomtänkt stimulerar inlärning, motivation och arbetslust. Jag ser ett tydligt samband mellan ändamålsenliga lokaler och undervisningens kvalitet, säger hon. 

–Moderna lokaler leder också till att elever och medarbetare känner stolthet över sin skola och arbetsplats, säger Linda Eriksson Lind. 

"Elever ställer höga krav"

Tobias Ejdeholm, rektor på Praktiska gymnasiet i Karlstad, är inne på samma spår som sin rektorskollega i Trollhättan. I Karlstad byggs skolan om i två etapper. 

–Vi märker av en ökad arbetsglädje och trivsel efter att alla våra sju yrkesprogram fått nya lokaler. Vi har också satsat på elevernas gemensamma ytor, till exempel ett ordentligt elevcafé. I samband med att vi renoverar har vi också investerat i ny utrustning för att ge elever och medarbetare ännu bättre förutsättningar, säger Tobias Ejdeholm. 

I augusti 2022 får eleverna på Praktiska i Karlstad även tillgång till en helt nybyggd verkstad. 

–Att satsa på modern utrustning i bra lokaler är viktigt för att få fler att välja yrkesprogram. Elever ställer idag höga krav på sin utbildningsmiljö och inför det här läsåret märkte vi av en kraftig ökning av förstahandssökande till våra utbildningar, säger Tobias Ejdeholm. 

Ökat intresse 

Att intresset för yrkesutbildningar ökar på skolor där elever undervisas i moderna lokaler ser även skolchef Joakim Ekenberg. 

–Så är det absolut och om vi på allvar vill få fler elever att välja yrkesutbildningar på gymnasiet måste vi erbjuda bra och moderna undervisningsmiljöer.  Jag tror och hoppas att de satsningar vi gör kan bidra till detta. De gymnasiala yrkesutbildningarna är oerhört viktiga för Sverige och det känns bra att vi är med och driver utvecklingen, säger han. 

Läs mer på temat yrkesutbildning

Du kanske också är intresserad av