×
 

Nytt avtal med Arbetsförmedlingen

Avtalen gäller för perioden 2009-01-15 t o m 2010-06-30 med möjlighet att förlänga avtalet 1 + 1 år. Totalt kommer verksamheter att bedrivas på 15 orter, bland annat Stockholm, Malmö, Göteborg, Helsingborg, Norrköping och Borås. Värdet på avtalet beräknas bli minst 20 Mkr på årsbasis.

– Vi är glada över att bli utvalda som kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen i deras uppdrag att så tidigt som möjligt medverka till en snabbare integrations¬process och etablering på arbetsmark¬naden för nyanlända invandrare. Tjänsterna som upphandlats är aktiviteter i form av stöd inför och coachning till arbete vilket är en verksamhet som vi redan idag bedriver inom konceptet AcadeMedia Jobb, säger Jonas Johansson, VD på AcadeMedia Eductus.

– AcadeMedia Eductus har idag stora engagemang och en aktiv medverkan i nyanlända invandrares integrationsprocess. Detta via Sfi-avtal med kommuner och Migrationsverket samt ett flertal tidigare avtal med Arbetsförmedlingen. Vi utökar nu detta väsentligt över hela landet, säger Marcus Strömberg, VD på AcadeMedia.


För mer information, vänligen kontakta:

Marcus Strömberg, VD AcadeMedia AB
Mobil nr 0704-40 40 64, marcus.stromberg@academedia.se

Jonas Johansson, VD AcadeMedia Eductus AB
Mobil nr 0702-16 76 23, jonas.johansson@academedia.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AcadeMedia AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lag om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades för offentliggörande den 8 december 2008, kl. 08:30.