×
 

Nyfiken på utbildningar inom hållbarhet?

Hållbarhetsutbildningar är inte bara en trend; de är nyckeln till en mer hållbar framtid. Att förbättra sin kompetens inom hållbarhet är bra både för karriären och för planetens välbefinnande. Verksamheterna inom AcadeMedia erbjuder flera olika vuxenutbildningar inom hållbarhet på komvux  och arbetsmarknadstjänster.

Nu kan du ta steget mot en grönare och mer hållbar framtid genom att utforska våra olika utbildningar inom hållbarhet. De flesta utbildningarna har idag ett hållbarhetsfokus, men nedan har vi valt att lyfta fram några olika alternativ för dig som vill fördjupa dina kunskaper eller kanske rent av byta yrkesinriktning. 
 
– En framtid med social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet kräver kompetens och engagemang. Vi erbjuder flera olika yrkesutbildningar på temat hållbarhet för att tillgodose deltagares och näringslivets behov, säger Christer Hammar, segmentschef vuxenutbildningar på AcadeMedia.

Porträttbild på Christer Hammar

Ansök idag och bli en del av förändringen mot en grönare värld!

Yrkeshögskoleutbildningar  

Teknikhögskolan: Green Logistics Management  
Teknikhögskolan erbjuder program som ”Transportledare grön logistik” och "Green Logistics Management." Dessa kurser fokuserar på att effektivisera transport och miljövänlig logistik. Dessutom erbjuds specialiserade kurser som "Effektivisering av biogasprocessen” och ”Anslutning av anläggningar och lagring – förnybar energi”. Utbildningar som rustar dig för en ledande roll inom den gröna logistiksektorn. Ansökan öppnar februari 2024.  
 
Affärshögskolan: Strategisk hållbarhetsutveckling 
På Affärshögskolan kan du fördjupa dig i ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Kurs för dig som vill utveckla ett företags hållbarhetsarbete i en strategisk och ansvarstagande riktning. Gör en intresseanmälan via länken.

KYH: Byggnadsingenjör - klimat och konstruktion 
KYH erbjuder program som "Byggnadsingenjör, klimat och konstruktion" och "Projektledare inom solenergi." I kursen "Schaktfritt ledningsbyggande" ligger fokus på att skapa hållbara byggnader och infrastrukturer. Snart kan du vara expert inom hållbart byggande och förnybar energi. Ansökan öppnar: februari 2024. 

En fordonsmekaniker med fokus på el och IT inom personbilar är en viktig resurs för att säkerställa att moderna fordon fungerar korrekt och är utrustade med de senaste teknologiska funktionerna. Eldrift för bilar växer stadigt och med det även behovet med kompetenta elbilsmekaniker. Gör en intresseanmälan via länken. 

Som VVS-tekniker arbetar du med de tekniska systemen och installationerna i byggnader som reglerar uppvärmning, kyla och ventilation. En stor del av arbetet handlar om att lösa VVS-installationerna på ett så miljöeffektivt och hållbart sätt som möjligt. Ansökan öppnar februari 2024. 

Vill du vara med och bygga en hållbar framtid då är utbildningen E-mobility-ingenjörer rätt för dig. Behovet av E-mobility-ingenjörer ökar kraftigt.Elektrifierade fordon och miljövänliga industriprocesser är alla viktiga sätt för att underlätta en hållbar utveckling.I denna tvååriga distansutbildning kommer du bland annat få kunskap om laddbara batterier, elsäkerhet i fordon, autonoma fordon och laddinfrastruktur.  

Som affärslogistiker arbetar du med att planera, organisera och effektivisera logistiken hos företag och organisationer. Du genomför inköp, försäljning, förhandlingar, transporter och skeppning av varor till och från utlandet. Med denna utbildning får du kompetens att göra detta med ett miljövänligt förhållningssätt. 

Hermods: Internationell affärslogistiker inriktning hållbarhet och digitalisering 
Som affärslogistiker arbetar du med att planera, organisera och effektivisera logistiken hos företag och organisationer. Du genomför inköp, försäljning, förhandlingar, transporter och skeppning av varor till och från utlandet. Med denna utbildning får du kompetens att göra detta med ett miljövänligt förhållningssätt och med kunskap inom den senaste digitala tekniken.  

Hermods: Account Manager Hållbar Försäljning (Eco Sale) 
Det räcker inte att bara tycka att miljön är viktig, det måste resultera i förändrade val och vanor för såväl oss själva som våra medmänniskor. Genom kunskap kan du påverka dina medmänniskor och lära andra att det finns bättre alternativ! Utbildningen Account manager hållbar försäljning är den enda sälj- och marknadsföringsutbildningen med tydligt hållbarhetsfokus.   

Hermods: Trädgårdsmästare inriktning hållbarhet 
Intresset och förståelsen för värdet av natur och gröna miljöer ökar i samhället. Allt fler inser fördelarna med harmoniska och vackra utomhusmiljöer vilket gör att efterfrågan på trädgårdsmästare blir alltmer omfattande. Yrket har tidigare mestadels inneburit praktiska skötselmoment men nu ställs högre krav på att självständigt kunna driva projekt, genomföra inventeringar av utemiljö, göra kostnadsberäkningar, utföra beställningar samt arbetsleda. 

Hermods: Green Urban Developer 
Läs hållbar stadsutveckling och låt staden grönska! Utbildningen riktar sig till dig som vill vara med och driva urban utveckling, så att grönskan blir en naturlig del av staden. Du får lära dig hur du planerar, leder och fördelar arbetet för urbana odlingsplatser och/eller vid gröna anläggningsprojekt. Implementera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer – från start till mål. 

Vill du vara med och bygga en hållbar framtid då är utbildningen E-mobility-ingenjörer rätt för dig. Behovet av E-mobility-ingenjörer ökar kraftigt.Elektrifierade fordon och miljövänliga industriprocesser är alla viktiga sätt för att underlätta en hållbar utveckling.I denna tvååriga distansutbildning kommer du bland annat få kunskap om laddbara batterier, elsäkerhet i fordon, autonoma fordon och laddinfrastruktur.  

Arbetsmarknadsutbildning, yrkesutbildning och komvux 

Movant: Utbildar för framtidens elförsörjning med utbildningen Solcellsmontör Solcellsanläggningar har blivit vanligare i takt med att behovet av självförsörjande, förnyelsebar energi växer. Det behövs fler som kan både bygga och serva dessa. Gör en intresseanmälan via länken. 

Movant AUB: Utbildar för våra framtida behov av Kyl och värmepumpsmontörer 
Du som valt att bli kyl- och värmepumpmontör gör även ett hållbart val för vår planet. En färdigutbildad kyl- och värmepumpmontör jobbar med lösningar för att få ned energiförbrukningen, något som bidrar till energieffektivisering – vilket i sin tur är klimatsmart! Gör en intresseanmälan via länken. 

Movant: Utbildar framtidens Elcykeltekniker 
I takt med att eltransporter blir ett vanligare transportmedel behövs kunniga yrkespersoner som kan serva dem. Elcykel, elscooter och elsparkcykel är några av fordonen som ryms inom begreppet mikromobilitet och spelar en stor roll i omställningen till hållbara samhällen. Gör en intresseanmälan via länken. 

NTI: Hållbart samhällsbyggande - gymnasial distanskurs  
Hur ser en stad ut som är miljömässigt hållbar? Vad innebär en miljökonsekvensbeskrivning?Dessa frågor och många fler får du anledning att fördjupa dig i under kursen Hållbart samhällsbyggande, som avslutas med att du själv får rita och planera ett hållbart område.  

NTI: Handel och hållbar utveckling – gymnasial distanskurs  

Vill du läsa en kurs som kan påverka ditt sätt att leva och därmed ge vårt jordklot en bättre framtid? Kursen Handel och hållbar utveckling ger dig kunskaper om de utmaningar vi människor står inför för att ändra en ohållbar utveckling. 
 
NTI: Miljö- och energikunskap - gymnasial distanskurs  

Hur påverkar vi miljön genom vårt sätt att leva? Vilka kan konsekvenserna bli? Hur skulle man kunna göra detta annorlunda? Kursen Miljö och energikunskap ger dig verktygen att kunna studera världen ur ett miljöperspektiv. Under kursen genomför du också en fallstudie där du får möjlighet att granska om din kommun har uppnått sina miljömål. 

Företagsutbildningar - program och fristående kurser

Sälj & Marknadshögskolan: Hållbar affärsutveckling - fristående kurs  
Sälj & Marknadshögskolan har ingen specifik yrkesutbildning inom hållbarhet, men de erbjuder en kurs i "Hållbar affärsutveckling." Den ger insikter om hur företag kan integrera hållbarhetsaspekter i sin verksamhet och skapa långsiktiga affärsmodeller. 

Berghs SoC: Strategisk hållbarhetskommunikation – fristående kurs 
Hållbarhet som begrepp finns överallt idag – i tidningar, på tv, online och framförallt i människors huvuden. Hållbarhet har gått från att tidigare vara separat från varumärket till att nu bli mer och mer integrerat. Som företag måste ni idag förstå denna utveckling och kunna hantera det utifrån er unika situation. 
 
Berghs SoC: Innovationsledning för hållbar stadsutveckling - fristående kurs 
Världen blir alltmer komplex och vi står inför stora samhällsutmaningar. För att lyckas med omställningen till hållbara städer och samhällen krävs nya arbetssätt och samverkansformer. Få kunskap i hur du kan leda i förändring och driva innovationsprocesser för att framtidssäkra din organisation och bidra till en hållbar stadsutveckling. 
 
Berghs SoC: Urban designer - fristående kurs 
En Urban Designer intresserar sig för hur man skapar en social, kreativ och intressant miljö med hög livskvalitet. Denna yrkesroll har som uppgift att samverka med en mängd andra discipliner för att säkerställa att samhällsproblem inte löses i silos. Utbildningen ger dig förståelse för processer inom stadsutveckling och du får med dig flera perspektiv, nya infallsvinklar och ny metodik.