×
 

Ny VD i AcadeMedia AB

Ny VD i AcadeMedia AB AcadeMedia har i dag utsett Peter Ollén, 41, till ny koncernchef. Peter Ollén startade i maj som vd för nystartade AcadeMedia World. Under några intensiva månader har han byggt upp ett europeiskt nätverk som bas för försäljningen vilken nu mjukstartat till storföretag och koncernens existerande kunder i Sverige. Innan årets slut beräknas försäljningen vara i gång i sex länder. - Under sina knappt fyra månader som vd i det nystartade bolaget, har Peter Ollén åstadkommit väldigt mycket. Han har dessutom engagerat sig i koncernens övriga bolag och visat på sin bredd både vad gäller kunskap om tekniken i mediebranschen och vad gäller ett otroligt kontaktnät, säger styrelseordförande Bengt Stillström. Peter Ollén är utbildad på Den Grafiske Højskole i Köpenhamn. Han har tidigare arbetat som biträdande direktör i Grafiska Industriförbundet och som VD- assistent till koncernchefen i O-listenoterade Elanders. De senaste åtta åren har han som egen företagare drivit upp branschtidningarna AGI, On Demand och Digital Design samt startat On Demand mässorna. Vidare har han grundat Grafguide, som i Sverige och Danmark är en ledande portal för kontakter mellan medieköpare och leverantörer. - För mig är det svårt att tänka mig ett mer perfekt arbete än det här, säger Peter Ollén. Jag får arbeta med det som jag ser som mitt kall här i livet, nämligen folkbildning, och får göra det utifrån en oslagbar plattform. Genom kombinationen av det tryckta läromedlet, lärarens närvaro (i klassrum eller via telefon och webb) samt kursmaterial på webben, skapas levande, spännande och förhållandevis billiga utbildningar. Det gör att många fler har råd att hålla sig yrkesmässigt uppdaterade. Nu ska vi springa otroligt snabbt i några år och öka det försprång vi har med att bygga pedagogiska lösningar i Gravity och utveckla speciallösningar för olika branschen via våra tidskrifter, klassrumsundervisning och webben. I början blir mycket fokus på mediesidan men ambitionen är att genom förvärv bli lika starka inom flera andra branscher. - Sättet att tjäna pengar är, som jag ser det, genom hybriden att kombinera lärarens närvaro med information och kurser på webben. Priset vi får betalt när vi nu kombinerar 20% lärarledda lektioner med 80% webbutbildning, är oerhört mycket högre än det som andra får när de säljer webbaserad bulkinformation, där användarna själva ska leta fram vad de behöver, avslutar Peter Ollén. Bild: Se bifogad fil Bildtext: Peter Ollén, 41 år och nybliven vd i Academedia. Academedia gör företagsanpassade lösningar för e-learning. Peter Ollén har som mål att flytta verksamhetens fokus från Sverige till Europa. För mer information: Peter Ollén, peter.ollen@academedia.se, 0704-280 300, 040-600 6000. Tomas Karlsson, tomas.karlsson@traction.se, 0709-60 67 01 AcadeMedia är ett Internetföretag med inriktning på e-learning. Dotterbolaget AcadeMedia World är en utbildningsportal som innehåller en mängd egenutvecklade och avancerade utbildningar inom ny media- och informationsteknik. Dotterbolaget AcadeMedia Business School blir en ny utbildningsportal med avancerade utbildningar inom kvalificerad management, marknadsföring och projektledning. Dotterbolaget Gravity e-learning erbjuder interaktiv kompetensöverföring och knowledge management, och producerar utbildningssystem på intranät, Internet, CD-ROM/DVD och mobilt Internet. Dotterbolaget MacMeckarna bedriver utbildning inom ny media- och informationsteknik genom bl.a. landets största yrkeshögskola Masters of Media. AcadeMedia är idag SBI-noterat och har ansökt om notering på O-listan. Koncernen har drygt 180 anställda. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/08/24/20000824BIT01120/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/08/24/20000824BIT01120/bit0002.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/08/24/20000824BIT01120/bit0003.jpg Bild på Peter Ollén