×
 

Ny VD för Academedia AB

NY VD FÖR ACADEMEDIA AB Styrelsen för Academedia utser Sten Johansson till ny VD för Academedia AB med omedelbart tillträde. Sten Johansson är 34 år och civilekonom. Han kommer senast från från Traction och har tidigare arbetat inom Trelleborg och Skanska. Tidigare VD Peter Ollén har sagt upp sig. Styrelseordförande Bengt Stillström för mer info kontakta: Bengt Stillström, syrelseordförande bengt.stillstrom@traction.se tel 0704 - 40 40 99 eller Sten Johansson, VD sten.johansson@academedia.se tel 0708 - 27 48 82 eller besök www.academedia.se AcadeMedia AB är ett företag med inriktning på e-learning. Dotterbolaget Gravity e-learning erbjuder interaktiv kompetensöverföring och knowledge management,och producerar utbildningssystem på intranät,Internet och CD-rom/DVD. Dotterbolaget MacMeckarna bedriver utbildning inom ny media-och informationsteknik genom bl a landets största yrkeshögskola,Masters of Media.Dotterbolaget AcadeMedia World är en utbildningsportal som innehåller en mängd egenutvecklade och avancerade utbildningar inom ny media-och informationsteknik. Koncernen har ca 200 anställda. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/26/20010226BIT00900/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/26/20010226BIT00900/bit0002.pdf