×
 

Ny ordförande i AcadeMedia

Roland tillträdde 1 september tjänsten som Stockholmschef för Lindebergs Grant Thornton, vilket medför att han inte längre har den tid som krävs för att fullgöra sitt uppdrag som styrelseordförande. Beslutet skall ses mot bakgrund av att AcadeMedia under det senaste året har genomgått omfattande förändringar, bland annat genom förvärv, och att den planerade framtida utvecklingen kräver en ordförande som kan ägna mycket tid åt sitt uppdrag. Roland har sedan han tillträdde som ordförande i AcadeMedia 2004 ägnat mycket tid åt sitt arbete i bolaget, senast som t f VD. Till ny ordförande har utsetts Håkan Berntsson som har suttit i styrelsen sedan 2002. Håkan arbetar som Venture Manager på AB Traction och sitter bl a också i styrelsen för Know IT AB (publ).