×
 

Ny Kvalitetschef på AcadeMedia

– Det känns som en sann utmaning att vara med och bygga upp ett väl fungerande kvalitetsarbete hos landets största utbildningsföretag, säger Ingela Gullberg.

AcadeMedia driver utbildningsverksamhet med ett långsiktigt perspektiv och med hög kvalitet där ledarskap och systematiskt kvalitetsarbete är viktigt. Företagets vision är att bli en internationell förebild när det gäller kvalitet, nytänkande och resultat.

Målsättningen är att alla våra elever/studerande lämnar grundskolan, gymnasieskolan, vuxenutbildningen eller yrkeshögskolan med så goda studieresultat som möjligt och formell behörighet till nästa utbildningssteg, alternativt är väl förberedda för att ta ett arbete.

Vårt kvalitetsarbete ska resultera i att vi inte bara fortsatt är den största utbildningskoncernen i Sverige utan även den kvalitativt bästa.

Marcus Strömberg är VD på AcadeMedia.
– Ingela Gullbergs gedigna erfarenhet av kvalitetsarbete med fokus på skolors styrning, ledning och systematiska kvalitetsarbete kommer att betyda mycket både för AcadeMedia och för våra dotterbolag. Vi vill vara en drivande kraft inom skolutvecklingen i Sverige, det här är ett viktigt steg mot det målet, säger han.