×
 

Nu lanseras Snackamedsyv.se - en digital studievägledningI takt med omfattande förändringar på arbetsmarknaden och inom utbildningsvärlden blir framtidsvalet för Sveriges elever allt mer utmanande.

- Vi vill ta ett samhällsansvar och leverera kvalificerad och objektiv studie- och yrkesvägledning på ett sätt som vi tror passar både eleverna och deras vårdnadshavare, säger Evelin Löfvendal, verksamhetschef för AcadeMedia Vägledning.

Genom Snackamedsyv.se kan utökad studie-och yrkesvägledning erbjudas till alla elever i Sverige, oavsett var de bor och vilken skola de går på. Tjänsten, som redan är igång, erbjuder bokningsbara tider på vardagar via telefon, chatt eller videosamtal. Målsättningen är att bidra till att alla ungdomar får den studie- och yrkesvägledning som de behöver, på ett sätt som passar dem. Syftet är att hjälpa elever att välja rätt skola, oavsett om den är kommunal eller fristående. På hemsidan finns också information om bland annat meritvärde, gymnasiet, högskolan och yrkeshögskolan.

E-vägledningssystemet i Danmark har varit en förebild när tjänsten utformats av AcadeMedia. I Danmark är tjänsten statligt finansierad, motsvarande tjänst finns inte i Sverige på nationell nivå.

- Forskning visar att motivationen att fullfölja sin utbildning ökar när framtidsvalet är väl underbyggt. Vår digitala tjänst ska bidra till att eleverna gör välgrundade val inför, under och efter gymnasietiden, säger Evelin Löfvendahl.

Om AcadeMedia vägledning
AcadeMedia vägledning är ett samordningsorgan som initierar och stödjer utvecklingsarbetet av studie- och yrkesvägledning på huvudmannanivå, samt ger rektorerna stöd att organisera sin studie- och yrkesvägledning utifrån det lagstadgade uppdraget. AcadeMedia vägledning erbjuder också stöd och support till studie- och yrkesvägledare (syv) i organisationen genom nationella syv-nätverk.