×
 

Nordea tecknar avtal med AcadeMedia om affärssimuleringar

- Vi ser affären som början på ett långsiktigt samarbete – där Reagens flexibilitet och anpassningsbarhet utnyttjas fullt ut, säger Mats Johansson, affärsområdesansvarig på AcadeMedia Reagens. AcadeMedia ska leverera affärssimuleringar med simuleringsverktyget Reagens till Nordeas utvecklingsprogram för kundansvariga. Syftet med simuleringen är att ge deltagarna en inblick i, och en förståelse för företagarens verklighet och vardag samt hur banken kan hjälpa företagaren att utvecklas och möta framtidens utmaningar. Den utvecklade simuleringsmodellen kan även användas i andra typer av utvecklingsinsatser inom Nordea. Simuleringen utgår från ett kombinerat produktions- och tjänsteföretag som är verksamt på hemmamarknaden. Grupperna kan även välja att exportera till Norden och andra marknader och driver företaget under 6-8 kvartal. Mellan perioderna kommer kortare teoripass som tar upp till exempel resultat, kassaflöde, nyckeltal, ledtider och hävstångseffekter. Något ordervärde kan ej uppges. Affärssimuleringen Reagens används eller har använts i kompetensutvecklings program för många av Sveriges storföretag som till exempel Volvo, SAS, Intersport, OKQ8, ABB och Ericsson. Simuleringarna har används både inom och utanför Sverige. Under den senaste tiden har den offentliga sektorn, statliga verk, kommuner och landsting visat ett allt större intresse för simuleringsmetodiken för att skapa en djupare förståelse för ekonomiska samband och för att skapa acceptans för en effektivisering. II de simuleringstjänster som AcadeMedia erbjuder ingår även att kunna beräkna ROI av utbildningseffekterna som simuleringsträningen leder till.