×
 

Noblaskolan Nya Hovås växer

I augusti flyttar Noblaskolan från Billdal till nybyggda skollokaler på Björklundabacken i Nya Hovås. Skolan blir därmed komplett med tre separata skolbyggnader och plats för barn och elever från förskola upp till årskurs nio. Skolans medarbetare har redan besökt sin framtida arbetsplats.

– Det kommer att bli stor skillnad för oss med en ny modern lärmiljö, nya skolmöbler och en utemiljö som formats utifrån våra önskemål. Alla på skolan ser fram emot vår flytt till Nya Hovås, säger biträdande rektor Veronica Elofsson som flyttar med eleverna från Billdal.

Plats för fler elever 

180 elever flyttar med låg- och mellanstadiet från Billdal till sommaren. I de nya lokalerna kommer det finnas plats för elever från förskoleklass till årskurs fem. Noblaskolans förskola och högstadium finns sedan tidigare i Nya Hovås. Förskolan, låg- och mellanstadiet samt årskurs sex till nio kommer att finnas i tre separata skolbyggnader, där varje hus har sin egen matsal och skolgård. 

– När barnen går hos oss från förskola till årskurs 9 kan vi säkerställa att de får med sig rätt kunskaper hela vägen. Det blir ett tydligt ansvar med en röd tråd, vilket gagnar elevernas inlärning och kunskapsresultat, säger Katja Brandt Persson, skolchef för Noblaskolan Sverige och tidigare rektor för Noblaskolan Nya Hovås.

Lärare och elever påverkar utformning av ny skola 

Med en inredning som förbättrar ljudmiljön och reducerar elevernas intryck skapas förutsättningar för koncentration och studiero. Såväl skolpersonal som elevrådet har varit involverade i planering av skolan, vilket skett i nära dialog med fastighetsbolaget Next Step Group. 

– Vi har tillsammans med Noblaskolan utformat skolmiljön för att ge eleverna möjlighet att röra sig mer under skoltid. På skolgården finns plats för både lek, undervisning, fysiska aktiviteter och natur. Jag tror att skolan kan bli en föregångare för hur man utformar skolgårdar på tak i hela Sverige, säger Louise Heilborn, projektutvecklingsansvarig på Next Step Group. 

Skolgården kommer även att användas i undervisningen, därför har både idrottslärare och fritidspersonal varit involverade i planeringen av utemiljön. Riksidrottsförbundets motoriska förmågor har legat till grund för utformningen som även skett i samråd med Generation Pep. 

– Styrda rastaktiviteter är en del av vår arbetsmetod. En tydlig raststruktur där eleverna aktiveras skapar en trygg skolgård som bidrar till att alla känner sig inkluderade. Därför är det bra att vi som arbetar nära eleverna har haft möjlighet att påverka utformningen av vår nya skola, säger Veronica Elofsson.  

Stort intresse hos både föräldrar och nya lärare

Intresset för den nya skolan är stort. Skolan utgår från kötid och det finns fortfarande platser kvar till några av de lägre årskurserna. Vid intresse ska man ställa sig i kö direkt hos Noblaskolan Nya Hovås. 

Det skapas nu nya arbetstillfällen för grundskolelärare i Nya Hovås och rekryteringsarbetet har startat inför höstterminen. 

– Vi har redan fått flera spontanansökningar från behöriga lärare i både Göteborg, Mölndal och Kungsbacka. Vi har nu möjlighet att erbjuda större tjänster till våra befintliga medarbetare, vilket är väldigt uppskattat, säger Veronica Elofsson. 

För mer information, kontakta Veronica Elofsson, biträdande rektor Noblaskolan Billdal eller Karolina Davidsson, rektor Noblaskolan Nya Hovås.

Skiss av skolgården för Noblaskolan F-5 i Nya Hovås.

Fakta - om Noblaskolan

Noblaskolan består av 15 för- och grundskolor, från Löddeköpinge i söder till Boden i norr.