×
 

Mycket att vinna på att minska tallrikssvinn  

Det pågår en kartläggning av CO2 inom AcadeMedia som visar att måltider utgör en stor del av klimatavtrycket. Tio förskolor och skolor ingår nu i ett pilotprojekt där de mäter olika typer av matsvinn.

Svinnet delas in i olika kategorier baserat på var någonstans det uppstår, vid bufféservering,  tillagning eller på tallriken. Informationen matas in i en app där den enkelt kan analyseras. 

- Vi är bara i uppstarten av projektet, men kan redan se att tallrikssvinnet verkar vara störst. Det vill säga den mat som eleverna lägger upp på sin tallrik och inte äter upp, säger Rickard Lundberg, måltidsansvarig på AcadeMedia.  

Att mäta svinn ger nya insikter

Stefan Kvarnback är kökschef på grundskolan Noblaskolan i Solna. Han upplever redan att han fått en bättre bild av hur stort tallrikssvinnet är genom projektet.  

- Vi har arbetat länge med hur vi handskas med våra råvaror och hur vi återvinner olika produkter. Det som är extra intressant i det här projektet är tallrikssvinnet. Jag kan se att ju mer populär en maträtt är, desto mer slängs det. Barnen lägger upp mer mat än vad de äter upp, ofta eftersom kompisarna är ivriga att springa ut på rast.  

Gemensamt ansvar att minska svinnet

Både Rickard Lundberg och Stefan Kvarnback är överens om att inte bara matsvinnet, utan också matens klimatavtryck och hälsoeffekter är ett gemensamt uppdrag för förskolorna och skolorna, inte bara för medarbetarna i köken.  

- Vi behöver hjälpas åt att utbilda och kommunicera kring svinnet för att minska det. Att mäta svinnet är ett första steg som handlar om att få insikten. När vi minskar svinnet sparar vi både på miljön och pengar. Pengar som vi kan lägga på ännu bättre, mer ekologisk mat, säger Rickard Lundberg. 

Du kanske också är intresserad av