×
 

Movant utökar eftertraktad arbetsmarknadsutbildning    

Sverige behöver fler kyl- och värmepumpmontörer och nu har Movant, som är en del av AcadeMedia, fått i uppdrag att starta arbetsmarknadsutbildningar på tre nya orter – Lidköping, Växjö och Oskarshamn.

-Våra arbetsmarknadsutbildningar håller mycket hög kvalitet och vi ser fram emot att utbilda nya kyl-och värmepumpmontörer, så att branschen får den efterlängtade kompetenspåfyllning som behövs, säger Patrik Henriksson, utbildningsdirektör på Movant.  

Utöver nyetableringarna kommer Movant även att utöka antalet utbildningsplatser i Stockholm, Uppsala och Eskilstuna, där man redan idag bedriver utbildningen. 

Syftet med arbetsmarknadsutbildningar är att snabbt kunna möta olika branschers behov av specifik yrkeskompetens. Det är Arbetsförmedlingen som beslutar om vilka utbildningsanordnare som får förtroendet att bedriva arbetsmarknadsutbildningar och utbildningarnas längd varierar från ett par veckor upp till ett år. Utbildningen till kyl- och värmepumpmontör tar 10–11 månader 

Beräknad avtalsstart för den här utbildningen är 1 mars 2022 och avtalet sträcker sig över två år, med möjlighet till förlängning med ytterligare två.