×
 

Movant satsar på jämlikhetsarbete

70% av alla chefer inom bygg anser att det finns diskriminerande skämt inom branschen. Hälften av Byggchefernas kvinnliga medlemmar har upplevt sexuella trakasserier och så mycket som 90% upplever att branschen inte är jämlik.

Movant erbjuder branschnära, eftergymnasiala yrkesutbildningar inom bland annat bygg och anläggning. Med statistik som visar på stora brister kring jargong och diskriminering inom byggbranschen har man satt igång ett stort och viktigt arbete tillsammans med Sila snacket.

- Sila snacket är ett initiativ riktat till företag för att skapa mer inkluderande arbetsplatser och en schysstare jargong så att alla trivs, mår bra och känner sig välkomna. Det handlar om att aktivt tänka på hur andra påverkas av orden man väljer. För de flesta är det viktigt med gemenskap i arbetet och den skapas ofta genom skratt och humor, säger Charlie Klang, verksamhetsutvecklare och föreläsare inom Sila snacket.

Under oktober har Charlie Klang rest runt till Movants skolor för att utbilda och leda workshops för samtliga 250 medarbetare med det gemensamma målet att ”sila snacket”. Allt i syfte att skapa en välkomnande jargong, hållbar arbetsmiljö och en värdegrund för alla.

-Det är viktigt att hitta en nivå där alla har roligt, vilket kan vara en utmaning eftersom det är svårt att veta vem som trivs i en jargong och inte. Med Sila snacket kan vi hjälpa varandra att hitta rätt i jargongen genom verktyg att säga ifrån när det inte känns rätt i magen, säger Charlie.

Ett initiativ sprunget ur byggbranschen

Charlie har själv en bakgrund som snickarelev på Movant och trivdes bra under utbildningen. När han sedan kom ut i yrkeslivet vantrivdes han i machokulturen han upplevde. 90% av studenterna på gymnasiets yrkesprogram tror också att det finns en hårdare jargong inom bygg än i andra branscher.

Initiativet Sila snacket är sprunget från byggbranschen men har letat sig vidare till bland annat utbildningsfältet och musikbranschen. I arbetet med Movants anställda har var och en fått reflektera över sin egen roll i skapandet och återupphållandet av jargong utifrån en enkät. Därefter har samtliga medarbetare arbetat i workshops ledda av Charlie med reflektioner både tillsammans och i grupp.

-Tillsammans har vi haft många spännande samtal, lyssnat på varandra och delat med oss av våra upplevelser av vad som känns bra i en jargong, och vad som känns mindre bra. I samtalen har vi skapat förståelse för olika gränsdragningar och fått flera tankeställare om civilkurage, vilket flera i personalen snabbt kunnat översätta till egna insikter om hur de i sin tur kan stärka sina elever genom att själva vara förebilder och goda exempel. Ett finare kvitto än så är svårt att önska sig, säger Charlie.

Allt var inte bättre förr

Inom Movant har engagemanget för frågorna kommit från medarbetare som brinner för att skapa förändring i branscher som traditionellt sett kan ha en hård ton och tuff jargong. Detta för att kunna påverka så att nästa generation får en bättre arbetsmiljö än de själva upplevt.

-För oss blev Sila snacket ett självklart val. Att få välkomna tillbaka Charlie till Movant kändes naturligt. Vi har ett gemensamt engagemang för att alla ska känna sig välkomna oavsett vad man vill arbeta med eller vem man är. Därför vill vi inom Movant vara ledande i arbetet för ett bättre arbetsklimat för alla, säger Petra Rydbacken, verksamhetschef för Movant.

Nästa steg för Movant är att ta fram ett digitalt utbildningsmaterial tillsammans med Sila snacket för att kunna fortsätta ett löpande arbete både på individnivå och i grupp. Materialet beräknas vara färdigt under våren 2023.

Du kanske också är intresserad av