×
 

Movant är störst i Sverige på anstaltsutbildning 

Movant erbjuder yrkesutbildning för omkring 250 intagna på 14 kriminalvårdsanstalter inom alla säkerhetsklasser från Halmstad i söder till Haparanda i norr. En klar majoritet av de som går utbildningarna får anställning efter avtjänad tid. Utbildningen innebär en väg mot en stabil vardag utan kriminalitet och lärarna känner att de gör en viktig samhällsinsats.

– I lärarrollen har våra medarbetare möjlighet att vara förebilder och göra stor skillnad för deltagarna, säger Petra Rydbacken, verksamhetschef på Movant.  

All utbildning sker på plats på anstalterna. Här utbildas plattsättare, träarbetare, golvläggare, VVS-montörer, lödmontörer, byggnadsplåtslagare, snickare och kockar. Utbildningarna är sökbara för alla intagna och sker på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Tillsammans med Kriminalvården gör de ett urval av de sökande utifrån ett antal kriterier som bland annat innefattar skötsamhet och tidigare erfarenhet. Studierna varar mellan 12–60 veckor beroende på vilken typ av utbildning det är.  

De allra flesta deltagare slutför studierna och en klar majoritet får anställning efter avtjänad tid. För lärarna handlar det inte bara om att de studerande ska få en utbildning – uppdraget är större än så. 

– Vårt primära mål är att de ska bli anställningsbara och få självförtroende i både studierna och yrkesrollen. Det är viktigt att känna att man klarar av att gå en utbildning. Många har en negativ upplevelse från skoltiden så att ta steget tillbaka in i skolans värld kräver mod och stöttning, säger Johan Nyberg, enhetschef för Movants anstaltsutbildningar i Stockholmsområdet.  

Lärarna är förebilder för motiverade deltagare 

Att börja studera innebär för många en stor förändring och möjlighet till ett nytt liv. Utbildningen blir ett fönster som ger inblick i en stabil verklighet som inte präglas av otrygghet och kriminalitet. Yrkeslärarna får ofta frågor som handlar om allt från det rent studiemässiga till hur en vanlig dag på jobbet kan se ut. Enligt lärarna märks det att man gör en insats för individer och i förlängningen hela samhället.  

Deltagarna är måna om att göra en förändring i sitt liv. Därför är de inte sällan än mer motiverade än studenter på andra utbildningar. Dessutom får lärarna givande perspektiv från personerna de möter som många gånger har andra livserfarenheter och syn på världen än de själva.  

– Som lärare får man väldigt mycket tillbaka. Ofta jobbar vi med tre till åtta deltagare per lärare vilket gör att man har mycket tid att hjälpa dem på olika sätt. Många behöver extra stöd och i det här formatet finns det alla möjligheter att få det, säger Per Nygård, regionchef på Movant.  

Två av kriminalvårdsanstalterna är ungdomsanstalter. Där utbildas unga vuxna inom orienterande byggutbildning som ger dem möjlighet att prova på olika moment för att senare kunna vidareutbilda sig. I den gruppen finns ett extra stort behov av kloka och trygga förebilder, menar Theresa Persson, enhetschef på Movants anstaltsutbildningar i norr, Göteborg och Halmstad.   

Det behövs fler yrkeslärare  

Den stora ökningen av antalet intagna på landets kriminalvårdsanstalter kommer kräva mer utbildningsmöjligheter. Samtidigt är yrkeslärarbristen utbredd i Sverige, och medarbetarna på Movants anstaltsutbildningar tycker att det är viktigt att fler utbildar sig till yrkeslärare.  

Per Nygård har arbetat länge på Movant där han började som lärare och sedan blev rektor och idag arbetar som regionchef.  

– Det händer alltid nya grejer och det är roligt att jobba med mina kompetenta kollegor. Man är inte ensam, utan alla hjälps åt, säger Per Nygård.  

Också Theresa Persson är lärare i grunden, liksom Per Nygård och Johan Nyberg. En av de mest givande sakerna som enhetschef är att få resa runt i landet och besöka lärare och deltagare och se insatserna som görs på anstalterna. 

För många av de intagna innebär utbildningen en väg mot en stabil verklighet och lärarna på utbildningen känner att de gör en viktig samhällsinsats. Lärarna är förebilder för deltagarna som genom utbildningen ges viktiga förutsättningar för att få en andra chans.  

Du kanske också är intresserad av