×
 

Montessori utgår från hela världen

Hur fungerar montessori, och hur utvecklar grundskolorna inom Montessori Mondial sin pedagogik för framtiden? Skolchef Annika Rinman berättar hur de sex skolorna gemensamt moderniserar och utvecklar montessoripedagogiken för att möta morgondagens barn och unga.

Det var under tidigt 1900-tal som Maria Montessori grundade pedagogiken som bland annat bygger på principen om barnets rätt till medinflytande och eget ansvar. 

– Montessoripedagogiken utgår från hela världen, till skillnad från de flesta andra skolor som utgår från sin närmiljö, där man börjar med Sverige och sedan arbetar sig utåt. Grundtanken är att eleverna först får helheten, därefter inriktar sig undervisningen mer på detaljerna, säger Annika Rinman. 

Skolornas undervisning startar med hur jorden kom till, därefter livets uppkomst, människans historia, skrivkonstens och slutligen siffrornas historia. Lärarna varvar berättelser med experiment, för att göra det konkret och involvera barnen. 

Grundskolorna inom Montessori Mondial har påbörjat ett gemensamt arbete med att modernisera Maria Montessoris fem stora lektioner. Skolan på Kungsholmen ansvarar exempelvis för lektionen om skrivkonstens historia, skolan i Lund moderniserar lektionen om siffrornas historia och Montessori Mondial i Kristianstad ansvarar för lektionen om jordens uppkomst. 

– I montessoripedagogiken bygger man från grunden och stannar kvar tills man lärt sig. Det är en pedagogik som passar många barn, men det är viktigt att regelbundet se över och modernisera sättet vi arbetar. Att vi tillsammans ser över utformningen av vår undervisning är bra och utvecklande för skolorna och viktigt för våra elever, säger Annika Rinman.   

Frihet inom givna ramar

Cecilia Rosenbaum är rektor på Montessori Mondial Kungsholmen. Det vanligaste missförståndet om montessoripedagogiken är enligt Cecilia att eleverna får göra vad de vill och att det inte finns några krav. 

– Jag skulle säga att det är precis tvärtom.  Undervisningen är väldigt strukturerad och barnen får frihet inom givna ramar. De har frihet att välja aktivitet och de får välja om de vill sitta vid bord eller på matta på golvet. De får också möjlighet att arbeta självständigt med uppgiften så länge de önskar. 

– Denna frihet ställer också krav på att eleverna tar ansvar för att hinna med sina veckoplaneringar, att det är arbetsro och att de tar hänsyn till sina klasskompisar. De måste värna om skolmiljön genom att hålla ordning i sin låda, ta ansvar för sitt städområde och sköta om sin krukväxt, säger Cecilia Rosenbaum.

Digitala verktyg är inte bannlysta

Skolorna har en förberedd och inspirerande lärmiljö med anpassade möbler, stora mattor på golven och stimulerande montessorimaterial i olika ämnen. Barnen kan ofta välja om de vill arbeta vid ett bord eller på golvet. Digitala läromedel är inte bannlysta utan också en del av elevernas vardag. 

– Vi jobbar lika digitalt som andra skolor, och med pennan i handen. Vi kommer aldrig lämna de fysiska läromedlen, men vi kombinerar detta med datorer och iPads, säger Cecilia Rosenbaum.

När en elev går ut grundskolan är målet att de är naturligt nyfikna, öppna och vågar stå för sina åsikter. De ska ha ett inre driv där de tar ansvar för sitt eget kunskapsinhämtande, med ett gott självförtroende. 

– Våra elever ska ha en kämparanda, kunna samarbeta med olika kompisar, uppleva att de är världsmedborgare och känna sig stolta över sig själva. Då har vi uppnått vårt mål, säger Cecilia Rosenbaum. 

Gemensamma utbildningsinsatser för alla skolor

Till hösten startar ett antal gemensamma utbildningsinsatser på skolorna. Ett utbildningspaket inom modern och resultatinriktad montessoripedagogik kommer att erbjudas till samtliga medarbetare på de sex skolorna. Utbildningen utformas tillsammans med professorerna Per Gynther och EvaMaria Ahlqvist från Stockholms Universitet. 

Det görs också en gemensam satsning på förskolor och fritidshem, genom en gemensam utbildning i montessoripedagogikens grunder. 

– Jag vet att flera av våra medarbetare inom förskola och fritidshem ser fram emot att ta del av ny kunskap och inspiration. När alla medarbetare delar samma grundläggande kunskap får vi en samsyn som gynnar verksamheten och våra barn, säger Annika Rinman. 

Kvalitetsarbetet ger nya insikter

Trygghet, trivsel, inflytande och undervisningskvalitet är några av de saker mäts kontinuerligt i skolornas årliga enkäter som skickas ut till elever, vårdnadshavare och medarbetare. Annika Rinman är nöjd med kvalitetsarbetet som pågår inom koncernen och som samtliga skolor är en del av.  

– AcadeMedias kvalitetsarbete är systematiskt och professionellt. Upplägget uppskattas av mina rektorer som har en tydlig struktur för att mäta, utvärdera och följa upp sin skola. Det ger oss ett kvitto på att det vi gör är bra, samtidigt som vi får viktiga insikter om det som varje skola behöver arbeta mera med. Behöriga lärare värderas högt, här jobbar vi på att få upp behörigheten ytterligare enligt en plan. 

Nya filmer om montessoripedagogiken

Vårdnadshavare kan ta del av information om montessoripedagogiken från skolornas gemensamma hemsida montessorimondial.se. Alla som fått en plats på en skola bjuds in till ett informationsmöte de får mer information om skolans pedagogik. 

Sju filmer tar upp var sitt grundområde om: 

  • Rörelse och kognition
  • Frihet att välja under ansvar
  • Intresse och motivation
  • Lärande i meningsfulla sammanhang
  • Lärarens roll och ansvarsområden
  • Den förberedda montessorimiljön
  • Åldersblandad undervisning

– Vi har stor hjälp av våra nya informationsfilmer när vi vill förklara skolans pedagogik och vi har redan fått mycket positiv respons, säger Annika Rinman. 

För att säkerställa att vårdnadshavare har grundläggande information om montessoripedagogiken har skolorna också tagit fram nya föräldrautbildningar. Vårdnadshavare kan delta inför skolstart och under läsåret. 

Fakta: Montessori Mondial

Montessori Monidal består av sex grundskolorskolor och två förskolor som finns i Kungsholmen, Kista och Mälarhöjden i Stockholm samt Lund, Kristianstad och Linköping. Med beprövad montessoripedagogik och moderna metoder strävar skolorna efter att eleverna når sina mål samtidigt som de lär sig upptäcka kraften i att lära.