×
 

Mellby Gård säljer samtliga aktier i AcadeMedia till Akelius Foundation

AcadeMedia har ikväll fått information om att Akelius Foundation och Mellby Gård AB har ingått ett avtal om att Akelius Foundation ska förvärva Mellby Gårds samtliga aktier i AcadeMedia AB (publ) (”AcadeMedia”).

Innehavet omfattar 25 802 981 aktier, vilket motsvarar 24,4 procent av samtliga aktier och röster i AcadeMedia. Transaktionen är villkorad av relevanta myndighetsgodkännanden.

- Vi känner stor trygghet i att AcadeMedia får en ny ansvarsfull huvudägare med stort engagemang i utbildning, och resurser att utveckla verksamheten vidare, säger Johan Andersson, VD på Mellby Gård.

Den totala köpeskillingen uppgår till cirka 1,68 miljarder kronor, motsvarande ett pris om 65 kronor per aktie.

Fram till dess att relevanta myndighetsgodkännanden finns kvarstår Mellby Gård som ägare av aktierna i AcadeMedia. Bland annat krävs godkännande från Inspektionen för strategiska produkter (ISP). Ett sådant godkännande beräknas komma under första halvåret 2024.

För mer information, kontakta:
Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör
Telefon: +46 73-334 87 50
E-post: paula.hammerskog@academedia.se

Hanna Clausén, IR-ansvarig
Telefon: +46 8 794 42 62
E-post: hanna.clausen@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 19 400 medarbetare på våra drygt 700 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 198 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge, Tyskland och Nederländerna. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se