×
 

Medieblogg: Nej Aftonbladet, eleverna bestämmer inte vem som blir förstelärare 

Aftonbladets artikel om att det läckt ut dokument från AcadeMedias interna Google-miljö väckte en del reaktioner när den publicerades för en dryg vecka sedan. Och det är förståeligt - att dokument som innehåller personuppgifter riskerar att hamna i händerna på personer som inte ska ha dem är allvarligt. Med andra ord en rätt rimlig nyhetsvärdering, inte minst nu när strålkastarljuset ofta riktas mot friskolor. 

Så fort intrånget upptäcktes hanterades det enligt gällande regelverk. En anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) gjordes den 29 maj och den kommer att kompletteras när vår interna utredning är klar och vi fått en mer heltäckande bild av spridningens omfattning. Ett antal åtgärder har också genomförts och initierats för att förhindra liknande incidenter i framtiden. Det är dock svårt att helt gardera sig mot mänskliga misstag, men vi gör vad vi kan för att minska riskerna och ”täppa igen” hålen. 

Aftonbladet nöjer sig dock inte med att rapportera om att dokumenten läckt ut och vad de innehöll – de gör också en egen tolkning av innehållet som de gör till huvudnyheten. Problemet är bara att deras tolkning är helt felaktig. De förvandlar en nyhet om en IT-miss till något helt annat i tron om att de avslöjat något hemligt.  

De aktuella dokumenten innehöll rektorers bedömningar av lärare som sökt förstelärartjänster. Det är i sig inget märkligt - självklart måste den närmaste chefen kunna motivera huruvida en lärare är kvalificerad för en förstelärartjänst (där lönepåslag också medföljer). Sen kan man naturligtvis diskutera vilken metod som ska användas för att samla in rektorernas utlåtanden - samtal, mejl eller molntjänst. 

Det som Aftonbladet blåser upp stort i sin artikel är att ungefär en femtedel av rektorerna i dokumenten hänvisar till vad eleverna på skolan tycker om lärarens undervisning. Dessa citat rycks ur sitt sammanhang och presenteras ”nakna” i Aftonbladets artikel med starka antydningar om att det är elevernas utvärderingar som styr vem som får bli förstelärare.  

Så är det naturligtvis inte, det vore både fel och väldigt konstigt. 

Vi har skrivit om de här elevenkäterna som Aftonbladet hänvisar till tidigare, exempelvis i den här artikeln från 2021.  

Olika former av utvärderingar görs nog på många skolor för att få med elevernas syn på undervisningen. Att aldrig fråga vad de tycker vore nästan märkligt. Om eleverna på en skola år efter år svarar att undervisningen i svenska inte är lika stimulerande som undervisningen i de andra ämnena är det något som rektor behöver titta närmare på.  

Därmed inte sagt att elevernas utvärderingar är det enda rektorer tittar på - det är en av många pusselbitar i arbetet med att utveckla undervisningen på skolan, som ju rektor faktiskt är ytterst ansvarig för.  

Så när en rektor motiverar varför en lärare är kvalificerad för en förstelärartjänst, som innebär att utveckla just undervisningen och lärandet, är det inte helt ovidkommande att lyfta att många elever på skolan svarar att lärarens undervisning är bra.  

Att därifrån dra slutsatser om att elevernas åsikter skulle styra vem som i slutänden får förstelärartjänsten och därmed högre lön – är en lika långtgående som felaktig slutsats. Vi jobbar som sagt inte så. 

Aftonbladet bygger sin story på tre lösryckta citat ur rektorernas motiveringar - citat som i sig inte ens styrker Aftonbladets starka påståenden. Sen kryddar de med saftiga rubriker och fördömanden från skolministern. Till och med jag, som gammal kvällstidningsreporter, kan tycka att uttrycket ”koka soppa på en spik” ligger nära till hands.   

Aftonbladet skrev också att AcadeMedia avböjt att kommentera granskningen. Det är inte sant och det tydligaste beviset för det är väl ändå att vi faktiskt kommenterar – i deras egen artikel. Ett rätt märkligt påstående alltså. Vi har också varit snabba med att svara på de frågor som Aftonbladets reporter skickat i olika omgångar.  

Att skolminister Lotta Edholm går i taket över Aftonbladets uppgifter är också en smula anmärkningsvärt. “Det känns som måndag hela veckan när nya friskoleskandaler ständigt avslöjas”, sa hon i en kommentar. Vad “friskoleskandalen” skulle bestå av i det här fallet är dock rätt oklart och jag kan väl tycka att landets skolminister borde ha lite mer is i magen – och kanske först sätta sig in i frågan - innan hon i slänger ur sig hårda fördömanden i media.  

För att sammanfatta:  

Vi mörkar inte, vi duckar inte heller frågor och vi låter definitivt inte elevers utvärderingar av undervisningen styra vem som blir förstelärare.  

Paula Hammerskog
Kommunikationsdirektör