×
 

Maria Edin från Luleå tar plats i Skolportens lärarpanel  

Maria Edin är lärare i matematik, kemi och teknik på NTI Gymnasiet i Luleå sedan 2005. I december blev hon en del av Skolportens lärarpanel.
Maria Edin NTIG

Maria Edin är lärare på NTI Gymnasiet Luleå och ny medlem av Skolportens lärarpanel.

Hej Maria, hur kommer det sig att du blivit utsedd att vara med i Skolportens lärarpanel?

Under tre år har jag deltagit i ifous skolutvecklingsprogram Lärares praktik och profession där NTI Gymnasiet deltagit som en av fyra huvudmän. Utvecklingsprogrammet har handlat om aktionsforskning som arbetsmetod för att bedriva skolutveckling. Jag har under denna period hunnit göra flera aktionsforskningsstudier, presenterat dessa både i större och mindre sammanhang samt skrivit en utvecklingsartikel om hur mallar i matematik kan hjälpa elever vid problemlösning. När det blev en vakans i lärarpanelen tipsade ifous om mig som kandidat. Det känns väldigt roligt och spännande och det var helt enkelt ett uppdrag som jag inte kunde tacka nej till.

Hur håller du dig ajour med de senaste avhandlingarna inom skolforskning? 

Jag får nyhetsbrev från ifous där man får en snabb överblick av senaste nytt, och då brukar jag fundera på om något känns lockande att läsa mer om. Senaste åren har jag läst ett flertal böcker om skolutveckling, men att nu börja läsa avhandlingar mer systematiskt ska bli spännande och utvecklande.

Har du själv skrivit någon avhandling?

Nej, men jag har skrivit en utvecklingsartikel som finns publicerad på Skolportens sida: https://www.skolporten.se/forskning/utveckling/mall-hjalper-elever-vid-matematiska-resonemang/

Är det något särskilt område inom skolforskning som intresserar dig?

Jag är intresserad av såväl ämnesdidaktiska som specialpedagogiska frågor. Ett särskilt intresse har jag för hur man kan arbeta med relationell och tydliggörande pedagogik.

Nu startar en ny termin på NTI Gymnasiet i Luleå. Vad ser du mest fram emot?

En vårtermin utan skolstängningar på grund av covid-19! En vårtermin där vi får arbeta i lugn och ro helt enkelt. Sedan ser jag förstås fram emot att mer systematiskt avsätta tid för att titta på nya avhandlingar, med förhoppningen att det ska stärka mig i mitt läraruppdrag!

Om Skolportens lärarpanel

Skolportens lärarpanel består av 12 personer, samtliga har en lärarutbildning i grunden eller studerar till lärare. Deras uppdrag är att till varje nummer av Skolportens forskningsmagasin välja ut den mest intressanta avhandlingen – Skolportens favorit – bland de som senast publicerats på skolporten.se/avhandlingar. Forskaren som skrivit avhandlingen intervjuas i Skolportens forskningsmagasin. 

Lärarpanelen har funnits i sin nuvarande form sedan år 2008. Syftet är att lyfta fram den pedagogiska forskningen som är intressant ur ett lärarperspektiv. 

Läs mer om NTI Gymnasiet Luleå här: www.ntigymnasiet.se/lulea/